Artikel

Architectuur en testen - deel 1

Eind 2008 was de PSA, de Project Start Architectuur, actueel. De minister van Binnenlandse Zaken stelde vast dat projecten boven € 20 miljoen onder architectuur uitgevoerd moeten worden. Doel daarvan is verbetering van de kwaliteitsborging van ICT-projecten.

In dit artikel wordt beschreven hoe kwaliteit en architectuur aan elkaar “vastzitten” en wat dat te maken heeft met testen. Hiervoor beginnen we dit artikel met een voorbeeldje uit de bouwwereld en maken daarna de overstap naar ICT.

Neem eens iemand die over veel geld beschikt en dat wil besteden aan het bouwen van een nieuwe villa. Hij besluit daarvoor een bouwkundige architect in de arm te nemen. De architect neemt de opdracht aan en gaat in overleg met de toekomstige bewoners. De architect stelt onder andere vast hoe de verschillende gezinsleden leven, wat hun werkzaamheden, hobby’s en vrijetijdsbestedingen zijn, hun leeftijden en lichamelijke gesteldheid. Daarna ontwerpt de architect een villa die hen in staat stelt gedurende een aantal jaren optimaal in de villa te wonen zonder dat bij kleine wijzigingen in hun levens, verhuizen noodzakelijk wordt. Nadat het ontwerp is goedgekeurd begint de bouw. Die bouw is geen generieke bouw, maar maatwerk aangezien er veel specifieke elementen in zitten. Er is dan ook een grote kans dat de bouwers tegen zaken aanlopen die niet goed uitvoerbaar blijken. Op die momenten wordt de architect erbij gehaald. De architect zoekt dan een oplossing waarbij het beoogde eindresultaat zo goed mogelijk wordt benaderd. De kwaliteit van de opgeleverde villa is optimaal omdat de bouw onder architectuur is gerealiseerd.

Nu naar de ICT. In ICT-projecten doorlopen we nagenoeg dezelfde stappen als hier geschetst voor de bouw van een villa. Ook hier zal tijdens de bouw van een bijvoorbeeld een informatiesysteem regelmatig de architect gevraagd worden een oplossing te zoeken voor een bouwprobleem.

Is een ICT-architect dan steeds bezig problemen op te lossen? Nee, er zijn tal van situaties waar de architect door middel van testen de kwaliteit al tijdens het bouwproces hoog kan houden. Denk hierbij eens aan het toepassen van checklisten. Er zijn vele checklisten die ons helpen om bijvoorbeeld documenten te kunnen testen op de juiste inhoud en compleetheid. De testbasis bij het ontwikkelen van informatiesystemen bestaat onder andere uit een business case, een functioneel ontwerp en een technisch ontwerp. Voor deze documenten zijn al goede checklisten beschikbaar. Is de business case volledig ingevuld? Zijn alle verplichte velden gevuld met inhoud? Voldoet de inhoud van de velden aan de minimale eisen uit de checklist?

Vrijwel elke architectuurmethode bevat een aantal checklisten die door de architecten gebruikt worden om hun beroepsproducten en de inhoud van hun beroepsproducten om het gewenste hoge niveau te krijgen. Een leerzame opdracht is om de checklisten uit de architectuurmethode die u gebruikt te inventariseren en per checklist aan te geven welke kwaliteit hiermee nagestreefd wordt. In de volgende aflevering zullen we enkele belangrijke checklisten onder de loep nemen.

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van adpaauwe
Ad Paauwe
Dragon1 Academy

Ad Paauwe is werkzaam als management consultant en trainer/coach bij Dragon1 Academy.

 
Reacties
Jo Aendenroomer op woensdag 10 februari 2010 18:31

Nu nog het inrichten van een Regiebureau dat zorgt voor de inhoudelijke toetsing en bovenal de sturing middels PSA's

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.