Artikel

De stand van social media in het Nederlandse bedrijfsleven

Social media, een term waar het bedrijfsleven al ruim 2 jaar warm voor loopt en tegelijkertijd schrik voor heeft. Dit nieuwe communicatiemedium, voor veel organisaties nog een relatieve onbekende, kent vele toepassingen, maar ook vele drempels. Maar hoe staat het Nederlandse bedrijfsleven er op dit moment eigenlijk voor als we naar de toepassing van social media kijken? En welke toepassingen kent het eigenlijk die ook voor uw organisatie nuttig kunnen zijn?

Hoe staan we er voor binnen het Nederlandse bedrijfsleven?

In 2010 voerde ik samen met mijn collega’s voor het eerst het Social Marketing Onderzoek (SMO) uit binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Hoofddoelstelling; het in kaart brengen van de wijze waarop Nederlandse bedrijven op strategisch niveau gebruikmaken van social media. Binnen enkele weken publiceren we alweer ons tweede opeenvolgende onderzoek, het SMO_12, waar ruim 600 Nederlandse bedrijven aan hebben meegewerkt. In dit artikel presenteer ik de eerste resultaten van dit onderzoek.

Huidige social media inzet

66% van het Nederlandse bedrijfsleven zegt social media in te zetten om bepaalde doeleinden te realiseren. We zien hierbij een aantal doelen naar voren komen die het meest frequent nagestreefd worden. Vooral PR en het verbeteren van imago scoren goed, maar ook leadgeneratie, zoekmachinepositie, community vorming en kennisdeling nemen een steeds belangrijkere plaats in als uiteindelijk doel. Opmerkelijk is dat kostenbesparing nauwelijks als doel op zichzelf wordt gezien, terwijl dit een aantal jaar geleden nog een belangrijk uitgangspunt punt leek voor de inzet van social media. Wanneer 66% van het Nederlandse bedrijfsleven social media inzet, wil dat automatisch zeggen dat 34% er geen gebruik van maakt. Maar wat is hier nu de reden achter? Zijn zij niet overtuigd van het succes dat social media met zich mee kan brengen? Uit de resultaten is op te maken dat 32% van de niet-gebruikers aangeeft geen behoefte te hebben aan de inzet van social media, een fors percentage. Ook wordt gebrek aan kennis en budget vaak genoemd.

Social media budgetten

49% van de bedrijven heeft een budget van 0-25.000 euro beschikbaar voor social media, dat is dus nog relatief beperkt. Voor het komende jaar verwacht men een stijging in het social media budget, terwijl het complete marketingbudget naar schatting gelijk blijft. Social media is dus wel aan een opmars bezig, maar dit gaat niet zo snel als velen hadden verwacht.

Tevreden gebruikers

Bedrijven zijn over het algemeen zeer tevreden over de resultaten van de inzet van social media. 56% beoordeelt de resultaten die door social media tot stand zijn gekomen zoals verwacht, 29% acht de resultaten zelfs boven verwachting. Het percentage tevreden tot zeer tevreden organisaties is met 85% dus erg hoog. Daarbij geeft ruim 78% aan dat social media voor het bedrijf waar ze werken belangrijk tot zeer belangrijk zijn.

De diverse kanalen

Om de gestelde doelen te bereiken zet men diverse social media kanalen in. Kanalen als LinkedIn, Facebook en Twitter worden in 2011 weer veelvuldig ingezet. Niet onlogisch gezien het aantal bedrijven en consumenten dat actief is op deze netwerken. Twitter is koploper met 81%, gevolgd door de inzet van Facebook met 79% en LinkedIn met 75%. Naar schatting groeit het gebruik van de drie giganten in 2012 nog met 3 tot 4 procent. Van deze kanalen is opvallend genoeg Twitter het kanaal dat door Nederlandse consumenten het minste wordt gebruikt. Google+ en YouTube zijn de groeibriljantjes van 2012, 51% zal in 2012 de mogelijkheden van Google+ gaan verkennen.

Hoe kunt u social media toepassen binnen uw bedrijf?

Zoals reeds aangekondigd kent social media tal van toepassingen die ten gunste van uw marketingcommunicatie-doelstellingen kunnen worden benut. Deze toepassingen beperken zich overigens niet tot de marketingafdeling, ook andere afdelingen kunnen de kracht van dit medium benutten. Enkele van de meest voorkomende toepassingen van social media binnen bedrijven zijn:

Viraal effect bereiken in campagnes

Een van de grootste voordelen van social media is de enorme potentiële verspreidende kracht van het medium. Door consumenten te benaderen met entertaining of relevante content kan een sneeuwbaleffect worden bereikt ten gunste van uw campagne. Een goed voorbeeld hiervan in Nederland was de hype die ontstond rondom de ‘felgele boxershort’ van Zeeman in 2009.

Recruitment

Jong talent vindt u tegenwoordig niet meer via een advertentie in de lokale krant. Jong talent moet u betrekken bij de organisatie via online kanalen en werven via sociale netwerken als Facebook en LinkedIn. Als recruiter hoort men er al bijna niet meer bij als de diverse social media kanalen niet worden ingezet om kandidaten te vinden en te benaderen.

Klantloyaliteit

Elk bedrijf wil haar klanten betrokken houden bij de organisatie om zo de loyaliteit te verhogen. Sociale netwerken bieden een ideaal platform om een netwerk (community) rondom het merk op te bouwen en te activeren. Klanten en potentiële klanten kan men binnen deze netwerken belonen met kortingen of leuke acties rondom het product of dienst.

Interne communicatie

Veel bedrijven, zeker de wat grotere, hebben problemen met de interne communicatie. Gelijke problemen worden op meerdere plekken tegelijk opgelost, ervaringen worden slecht gedeeld en dus wordt er inefficiënt en tegen hoge kosten gewerkt. Social media bieden daarvoor een uitkomst, aangezien ze bedrijven in staat brengen op een luchtige manier de communicatie te centraliseren. Denk bijvoorbeeld eens aan eenvoudige tools als Yammer om de interne communicatie te verbeteren.

Thematische autoriteit

Als dienstverlener in het zakelijke segment wilt u dat de omgeving u ziet als expert, als autoriteit in het vakgebied. Sociale media bieden een uitstekende basis om autoriteit op te bouwen. Denk bijvoorbeeld aan het delen van kennis door middel van weblogs en sociale netwerken als LinkedIn en Twitter. Deel kennis dan zullen er vanzelf leads op uw pad komen.

Leadgeneratie

Sociale media nemen steeds vaker de rol op zich die voorheen gereserveerd was voor Google. Niet langer zoekt men enkel via deze zoekmachine. Vaak worden oproepen geplaatst binnen sociale netwerken, waar je als bedrijf op kunt reageren. Werkt u bijvoorbeeld bij een hotelketen? Kijk maar eens hoe vaak er op Twitter de vraag wordt gesteld: ‘Ik zoek een goed hotel in .....’. Geweldige kansen voor leadgeneratie.

Het begin, de nulmeting

Als men nog vrij onbekend is met social media en zich er nog niet in verdiept heeft, maar toch wil starten, dan is het aan te bevelen om een nulmeting uit te voeren. Geen enkele marketingstrategie kan tot een succes leiden als er geen nulpunt (vertrekstatus) wordt bepaald. Daar is dan ook de nulmeting voor in het leven geroepen. Deze nulmeting bepaalt wat uw huidige status op social media is. Hierbij wordt in kaart gebracht of, en zo ja waar, uw organisatie naar voren komt binnen het social media landschap. De meest evidente vragen die beantwoord kunnen worden zijn:

  • Wat wordt er over uw organisatie gezegd op social media?
  • Door wie wordt er over uw organisatie gesproken?
  • Op welke websites/platformen wordt er over uw organisatie gesproken?
  • Op welke wijze wordt er over uw organisatie gesproken (positief/negatief)?
  • Wat is de aard van de vermeldingen (klachten/vragen/complimenten)?
  • Welke mensen praten het meeste over uw organisatie (influencers)?

Echter, de nulmeting bestaat niet enkel uit deze gegevens. Naast data over volumes, bronnen en influencers, dient ook gekeken te worden naar de concurrentie en de markt als geheel. Op die wijze kunt u uw organisatie benchmarken met de rest van de markt. Analyseer dus ook goed wat uw concurrentie op social media doet en hoe zij naar voren komen.

Goed op weg maar nog niet aan de finish!

Wanneer we kijken naar de inzet van social media door het Nederlandse bedrijfsleven en de steeds verder ontwikkelende toepassingen die dit nieuwe medium kent, kunnen we concluderen dat we langzaamaan de goede kant op gaan. Nederlandse bedrijven zijn op een steeds meer volwassen wijze aan het kijken naar social media als marketingcommunicatiemiddel. Echter, we zijn er nog lang niet, hetgeen door met name cijfers over het meten van resultaat wordt bevestigd. Maar ik kan u verzekeren, we zullen de finish van social media nooit halen. Het zal altijd een dynamisch kanaal blijven wat altijd in ontwikkeling is. Een goede website is nooit af wordt weleens gezegd, dat geldt zeker ook voor uw social media beleid.

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van sjefkerkhofs
Sjef Kerkhofs
Pondres BV - Social Marketing Manager

Ruim 5 jaar geleden is Sjef zijn eerste bedrijf op het gebied van social media begonnen, als een van de early birds in dit vakgebied. Inmiddels is hij een van de meest gevraagde consultants in Nederland en schreef hij de managementbestseller ʻSocial Marketing Strategie; van experiment naar succesʼ, dat maandenlang in de Top-100 op Managementboek.nl stond. Sjef is tevens oprichter van het marketingweblog Bijgespijkerd.nl. Daarnaast is Sjef een veelgevraagd nationaal en internationaal spreker op bedrijfcongressen, evenementen en incompany bijeenkomsten. Zo was hij als spreker aanwezig op congressen in Brussel, Istanbul, Paramaribo en Somerset (UK).

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.