Artikel

Hoe stuurt de CIO met architectuur?

De CIO maakt als een architect de vertaalslag van strategische uitgangpunten en eisen naar duurzame, integrale en toekomstvaste oplossingen (via architectuurprincipes). De gemaakte keuzes communiceert hij met visualisaties.

De CIO van een onderneming is verantwoordelijk voor een optimale samenhang en afstemming tussen de domeinen van bedrijfsprocessen, informatievoorziening en ICT-infrastructuur. In een onderneming zijn altijd wel verschillende projecten en transformaties die deze domeinen innoveren. De CIO heeft overzicht en inzicht in een nabije toekomstige consistente inrichting van deze domeinen op conceptueel niveau en die van de verre toekomst. Daardoor is hij in staat een richtinggevend kader en tempo mee te geven aan projecten om bepaalde oplossingsrichtingen te hanteren.

De CIO maakt twee tekeningen waarin architecturele keuzes voor concepten zijn verwerkt: de structuurvisie die aangeeft waar een concept zich bevindt in de onderneming en een roadmap die aangeeft wanneer en in welk geval een concept moet worden toegepast.

Op deze wijze stuurt de CIO met architectuur in projecten de IT-innovatie en de bedrijfstransformatie van de onderneming.

Download het volledige artikel via onderstaande link.

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.