Artikel

Wederzijds Vertrouwen

Eenvoudig in Control

Horizontaal toezicht is een nieuwe vorm van toezicht op bedrijven. Het gaat hierbij om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en de belastingdienst. Uitgangspunt is dat het toezicht opgepakt wordt als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partners in de fiscale keten. Bij horizontaal toezicht dienen bedrijven vooraf (significante) fiscale risico’s aan de fiscus te melden, maar daarvoor dient een bedrijf wel inzicht te hebben in haar fiscale risico’s.

Horizontaal toezicht is een nieuwe vorm van toezicht op bedrijven. Het gaat hierbij om  wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en de belastingdienst. Uitgangspunt is dat het toezicht opgepakt wordt als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partners in de fiscale keten. Bij horizontaal toezicht dienen bedrijven vooraf (significante) fiscale risico’s aan de fiscus te melden, maar daarvoor dient een bedrijf wel inzicht te hebben in haar fiscale risico’s.

Als Head of Global Indirect Tax bij Argos Oil, is Henk Wolthaus een expert op het gebied van (indirecte) belastingen en risicobeheersing  van fiscale processen. Met een team van 15 specialisten is Henk Wolthaus verantwoordelijk voor de fiscale risicobeheersing binnen Argos Oil. Het spanningsveld tussen belastingdienst en belastingplichtigen is Wolthaus niet vreemd. Na jarenlang te hebben gewerkt bij de Douane, de Belastingdienst, Ernst & Young en nu bij Argos Oil kent hij de belangen van de verschillende partijen als geen ander.

Vertrouwen

“Bij horizontaal toezicht wordt een bepaald mensbeeld verondersteld, namelijk vertrouwen. Dat vertrouwen krijg je niet zomaar, dat moet je verdienen door te bewijzen dat je betrouwbaar bent,” zegt Wolthaus. “Het is geen liefdesrelatie waarin bedrijven door de jaren heen een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen met de belastingdienst, die tijd krijg je van de fiscus niet.” Bij horizontaal toezicht is samenwerking het sleutelwoord. Door goede afspraken te maken met alle partijen die bij het aangifteproces betrokken zijn, kunnen de belastingdienst en organisaties de kwaliteit van de aangiften behouden en verbeteren. En onnodig dubbel werk voorkomen.

Behalve de genoemde voordelen zijn er volgens Wolthaus meer redenen waarvoor horizontaal toezicht in 2005 is geïntroduceerd. “Niet alleen de belastingdienst heeft er voordelen van,” zegt hij, “het levert tijdsbesparing op aan beide kanten. Daarbij steken bedrijven veel tijd in het ‘in control’ zijn, om bijvoorbeeld hun raad van commissarissen en/of aandeelhouders op de hoogte te houden van de stabiliteit van de organisatie. Horizontaal toezicht is dus niet alleen ‘een moetje’ van de belastingdienst, maar draagt ook bij aan vertrouwen in de organisatie als handelspartner,” zegt Wolthaus.

Processen

Om het vertrouwen van de fiscus te verdienen, moet een organisatie bewijzen dat zij daadwerkelijk betrouwbaar is. Wolthaus beargumenteert dat bedrijfsprocessen hierin een cruciale rol vervullen: “Door de bedrijfsprocessen zoals factureren, inkopen, contracten te beschrijven en daar de juiste verantwoordelijkheden aan te hangen, kunnen de fiscalisten in het projectteam de risico’s binnen die processen vaststellen. Dankzij die transparantie kunnen werkinstructies, cursussen of automatisering ervoor zorgen dat dergelijke risico’s in de toekomst geen bedreiging meer vormen.” “Want,” zo zegt Wolthaus, “foute informatie in proces-x kan een risico vormen in proces-y, dat kan uiteindelijk leiden tot een foute aangifte. Bedrijfsprossen helpen dus in de efficiëntie.”

Tax control framework

Organisaties streven niet alleen naar efficiëntie en risico vermijdende bedrijfsprocessen, met behulp van procesbeschrijvingen kunnen zij aan de belastingdienst laten zien dat zij een betrouwbare organisatie zijn. Dit gebeurt veelal aan de hand van het tax control framework (TFC), dit is een instrument van interne risicobeheersing, specifiek gericht op de fiscale functie binnen een bedrijf. Een TCF zorgt ervoor dat de processen binnen een organisatie zo zijn ingericht dat de fiscale risico’s tijdig zichtbaar worden. “Een tax control framework maak je voor meerdere doelen en met verschillende partijen,” zegt Wolthaus. “Alleen in combinatie met een team fiscalisten, transparante bedrijfsprocessen en geïnventariseerde risico’s kun je een TCF correct invullen. Want er is niks erger, dan wanneer je denkt dat je alles op orde hebt, en dat als de belastingdienst vijf jaar later op de stoep staat blijkt dat het niet op orde is. Dán kom je van een koude kermis thuis.”

Categorie:   
Auteur(s)

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.