Artikel

Open source EA tool: The Essential Project

De open source enterprise architectuur toolkit ‘The Essential Project’ is inmiddels meer dan een jaar beschikbaar. Tijd dus om nader kennis te maken met dit initiatief. Resultaten van het project tot nu toe: meer dan 3000 keer gedownload en opgemerkt en gereviewd door gerenommeerde onderzoeksbureaus zoals Forrester en Ovum Butler Group.

The Essential Project

The Essential Project is een set van open source (software)tools ter ondersteuning in het werken met enterprise architectuur (EA) en is te gebruiken bij verschillende EA aanpakken en raamwerken.

Het doel van het project is om de stap voor ondernemingen om te gaan werken met enterprise architectuur te vergemakkelijken door het aanbieden van een gratis, simpele, productieve en effectieve set van (software) tools. Op deze wijze willen ze meer ondernemingen kennis laten maken met de toegevoegde waarde die enterprise architectuur voor ondernemingen kan hebben.

Achtergrond en aanleiding

The Essential Project is een initiatief van het bedrijf Enterprise Architecture Solutions (EAS). Het consultancy bedrijf houdt zich sinds 2000 bezig met enterprise architectuur. Bij de start heeft EAS geconstateerd dat veel ondernemingen de architectuurfunctie en het werken onder architectuur inrichtte op basis van diverse methodieken, raamwerken, standaarden en tools. Veel van deze methoden en raamwerken waren toen nog onvolwassen en dit leidde tot het gebruik van incomplete metamodellen die technisch van aard waren en nog op maat gemaakt diende te worden door de onderneming. Dit was voor EAS de aanleiding om het Essential-Meta-Model te ontwikkelen: een model dat wel voldoende compleet is, door alle belanghebbenden te begrijpen is en flexibel genoeg om te projecteren op de bestaande raamwerken en methodieken.

Het Essential-Meta-Model heeft vervolgens veel ondernemingen in staat gesteld om een enterprise architectuur op te stellen in weken i.p.v. maanden. Na verloop van tijd steeg de vraag bij deze ondernemingen naar tooling om het architectuurwerk te ondersteunen. Om aan deze vraag te voldoen heeft EAS de open source knowledge repository Protege (ontwikkeld door Stanford University) ingericht op basis van het Essential-Meta-Model en uitgebreid met een aantal nieuw functies. Deze collaboratie is omgedoopt tot de eerste softwaretool, de Essential Architecture Manager.

De onderdelen van de tool

De tool bestaat momenteel uit twee onderdelen: het Essential-Meta-Model en de Essential Architecture Manager.

Essential-Meta-Model

Het metamodel is gebaseerd op diverse methoden en raamwerken uit het enterprise architectuur vakgebied en inzicht dat is verkregen in het toepassen van enterprise architectuur in de praktijk.

Het metamodel is geen poging om bestaande industrie standaarden te vervangen maar juist een flexibel model dat allesomvattende concepten en relaties bevat en gemakkelijk is uit te breiden en te relateren aan gangbare methoden en raamwerken.

Het metamodel bestaat uit twee delen: het Core Meta Model en het Support Meta Model. Het Core Meta Model bevat de welbekende bussiness, applicatie, informatie en technologie lagen waar vanuit conceptueel, logisch en fysiek niveau naar gekeken kan worden. Het Support Meta Model kent een aantal concepten die ondersteunend zijn aan het Core Meta Model en het mogelijk maken om gebruik te maken van de kennis die ingesloten is in het Core Meta Model.


Figuur 1: Essential-Meta-Model

Essential Architecture Manager

De Essential Architecture Manager is een kennisbeheer - en rapportage tool voor het vastleggen en opvragen van informatie gestructureerd op basis van het Essential Meta-Model. Veel functies die Gartner verlangt van een EA tool zijn aanwezig:

 • De aanwezigheid van een repository.
 • Een metamodel dat zowel business, informatie, technologie viewpoints kan herbergen evenals de oplossingsarchitectuur.
 • Biedt ondersteuning in de repository voor het leggen en onderhouden van relaties tussen objecten onderling en tussen objecten uit de verschillende viewpoints en oplossingsarchitectuur.
 • De mogelijkheid voor het creëren en importeren van modellen en artifacten.
 • De mogelijkheid om informatie uit de repository te kunnen presenteren aan belanghebbenden om te voorzien in hun informatiebehoefte.

De hiervoor genoemde functies zijn in grote lijnen te verdelen in twee hoofdfuncties; functies voor het modelleren van de onderneming en functies voor het vervaardigen van views op deze modellen in de vorm van rapporten en analyses. Deze twee hoofdfuncties zijn ieder in een eigen onderdeel van de toolset ondergebracht:

 • De Essential Modeller biedt modelleerfunctionaliteit voor het vervaardigen en onderhouden van het enterprise architectuur model.
 • De Essential Viewer biedt rapportage functionaliteit die gebruikers in staat stelt het enterprise architectuur model te bekijken en te analyseren.


 Figuur 2: Essential Modeller en Essential Viewer

Het hart van de Essential Modeller is de eerder genoemde Protoge Ontlogy Editor en Knowledge Repository (optioneel ondersteund door een RDBMS zoals MySQL). Het vullen, onderhouden en delen van het enterprise architectuur model gebeurt grotendeels op basis van invoerformulieren.


Figuur 3: Screenshot Essential Modeller

De Essential Viewer is een op java-gebaseerde webapplicatie die op een standaard Java server platform draait. Deze tool geeft de mogelijkheid om verschillende views te genereren van het enterprise architectuur model. Er zijn een aantal standaard rapportages en views beschikbaar, maar de kracht ligt vooral in het creëren van eigen views en rapporten die voldoen aan de informatiebehoefte van de betreffende onderneming.


Figuur 4: Screenshot Essential Viewer

Doorontwikkeling ‘The Essential Project’

De doorontwikkeling van de tool is in handen van The Essential Project Team. Aanjager en initiatiefnemer EAS heeft hierbinnen een grote rol. De doorontwikkeling vindt momenteel plaats op vier gebieden; Essential Architecture Manager Software Platform, Essential Meta Model, analyse & rapportage en ondersteunende diensten zoals training, documentatie en technische ondersteuning.

De belangrijkste toekomstige ontwikkelingen van de tool op een rijtje:

 • Automatische installer voor de complete software tool (installer voor de Essential Architecture Manager is reeds beschikbaar).
 • Onderhouden en verder uitbreiden van compatibiliteit met TOGAF.
 • Ondersteuning voor BPMN en XPDL.
 • Uitbreiden van het Support Meta Model.
 • Creëren van meer grafische rapporten (eerste resultaat hiervan is een Visio Export Tool).
 • Het opzetten van trainingen en een accreditatie procedure voor derde partijen voor consultancy en trainingen.

Probeer de tool zelf

De softwaretool is gratis te downloaden via de website van The Essential Project. De tool is vrij te gebruiken door individuen en organisaties en valt onder de GNU General Public License.

Op de website is uitgebreide documentatie te vinden over het gebruik van de tool in de vorm van tutorials en standaard gebruikershandleidingen. De achtergronddocumentatie over het gehanteerde metamodel, dat de basis vormt van de tool, is tevens te raadplegen.

Op het community gedeelte van de website wordt via een forum en blog de vorderingen van het project besproken en worden voorbeelden van gebruik uitgewisseld. Ook worden uitbreidingen op de tool en het metamodel door leden van de community hier beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn er nog tal van ‘sample repositories’ en ‘custom views’ te downloaden.

Meer informatie over deze tool is beschikbaar via de website van The Essential Project:

http://www.enterprise-architecture.org

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van Redactie
Redactie XR Magazine

XR Magazine - platform en gratis online vakblad over Enterprise Architectuur, ICT-Architectuur, BPM, SOA, IT-Service Management, Informatie Management

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.