Artikel

DORA - Dutch Open Reference Architecture project

Omdat de publieke sector van ons allemaal is, zou het delen van enterprise architectuur en informatie architectuur laagdrempelig dienen te zijn. Echter ontbreekt momenteel nog een landelijke standaard voor het beschrijven en visualiseren van referentie architecturen binnen deze publieke sectoren.

DORA is opgestart

Dragon1 Inc. heeft het initiatief genomen voor het opstarten van DORA - Dutch Open Reference Architecture project. DORA is een project waarin alle organisaties uit de publieke sector zoals instellingen uit de overheid, het onderwijs en de zorg aan kunnen deelnemen. In tweede instantie kunnen ook organisaties uit de telecomwereld, banken, verzekeraars of andere financiële instellingen deelnemen.

DORA is geen theorie, maar 'bewezen praktijk'!

Aanleiding voor het ontwikkelen van DORA is de behoefte bij veel gemeenten voor een referentie architectuur die helpt bij het oplossen van algemene lokale problematiek. En die de organisatie in staat stelt zelf architectuur te ontwikkelen om de specifieke lokale problematiek op te lossen. Architecten behoren keuzemogelijkheden te hebben uit architecturen en architectuurstijlen. Daarom bieden we met DORA een alternatief op andere referentie architecturen. DORA heeft tot doel het ontwikkelen van een alternatieve referentielijst van architectuurvisualisaties, concepten, principes en stijlelementen voor de architectuur

DORA is bedoeld om te gebruiken als mogelijk richtinggevend kader of bron van inspiratie bij het (her)ontwerpen en het vernieuwen van business en ICT om een hogere kwaliteit van ontwerp en realisatie voor elkaar te krijgen. In DORA wordt onderscheid gemaakt in soorten organisaties (denk aan: groot, middel, klein, lokaal, decentraal, centraal, ondersteunend, regisserend en uitvoerend). Dat zorgt voor aanscherping wanneer bepaalde soorten modellen, concepten, elementen en principes bruikbaar zijn in een bepaalde soort organisatie.

DORA bestaat uit verschillende downloadbare documenten.

DORA is van iedereen en voor iedereen. DORA wordt zoveel mogelijk jaarlijks bijgewerkt en richt zich altijd op een horizon die ongeveer vier tot zeven jaar verder ligt. De huidige tijd neemt met zich mee dat veel strategische investeringen in organisaties de zeven jaar niet overschrijden waarbij na vier jaar al flinke heroverwegingen worden gemaakt. De strategische keuzes van een onderneming vormen de bouwstenen van de architectuur. Daarmee is de architectuur die een organisatie vandaag nastreeft over zeven jaar achterhaald.

DORA heeft niet tot doel het ontwikkelen van een referentielijst van eisen of beleidsuitspraken voor organisaties. Organisaties moeten namelijk altijd vrij zijn en blijven in het stellen van eisen of het opzetten van beleid. DORA richt zich op architectuur, concepten, principes en stijlelementen: de wijze waarop je organisaties het beste kunt 'bouwen'.

Deelnemen aan DORA

Deelnemen aan DORA kan actief en passief. Actief deelnemen kan, door de praktijktoepassingen en de opgetreden duurzame voordelen van bepaalde modellen, visualisaties, concepten, principes en stijlelementen in te brengen in DORA. Ook kan men de referentielijsten van DORA reviewen ter verbetering van DORA. Passief bijdragen kan door DORA toe te passen in de eigen organisatie en zo te werken aan een architectuur waarmee specifieke problematiek kan worden opgelost. We hebben uw input daarbij ook hard nodig. Stuur een mail met uw werkende architectuuronderdelen waar bepaalde problematiek is opgelost en die u wilt delen met anderen naar mark.paauwe@dragon1.com en wij publiceren deze als onderdeel van DORA, met vermelding van de bron.

Voorlopig worden er nog geen bijeenkomsten voor DORA georganiseerd. Bij Dragon1 Inc. zijn wij druk bezig met het maken van een referentielijst met generieke architectuurvisualisaties, principes, concepten en stijlelementen voor enterprise architectuur van middelgrootte gemeenten.

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.