Artikel

SOAgile - Deel 5: Samenwerking en vertrouwen zijn leiderschapskwesties

Dit is alweer het 5e artikel waarin ik het uitgangspunt dat Agile en SOA veel met elkaar gemeen hebben behandel en ik de verschillen en overeenkomsten tussen de Agile principes en de SOA principes onderzoek. Ik herhaal nog maar eens dat het doel van deze schrijfsels is om de compatibiliteit tussen SOA en Agile softwareontwikkeling aan te tonen.

Vele organisaties in Nederland zijn namelijk bezig een service georiënteerde architectuur in te voeren, terwijl de IT afdeling het Agile denkraam lijkt te omarmen. Omdat ik veel waarde hecht aan beide concepten probeer ik altijd een bruggetje te slaan tussen de nog steeds sterk gescheiden werelden van architecten en ontwikkelaars.

Om mijn doel en uitgangspunt te toetsen, vergelijk ik telkens één (of meerdere) van de 12 Agile principes [1]  met de SOA principes. Zo probeer ik aan te tonen waar de concepten overeenstemmen, elkaar aanvullen en verschillen. Als bron voor de SOA principes gebruik ik telkens de publicaties van Thomas Erl [2]. Deze keer behandel ik de volgende twee Agile principes: “Business people and developers must work together daily throughout the project” en “Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done”.

Business people and developers must work together daily throughout the project

Mijn vertaling van het Agile principe "Business people and developers must work together daily throughout the project" in het Nederlands is:

De mensen van de business en de ontwikkelaars moeten dagelijks samenwerken in het project.

Dit Agile principe heeft gevolgen voor het softwareontwikkelproces en hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de architectuur: mensen uit het bedrijfsleven en architecten moeten dagelijks samenwerken. Informatie en technologie zijn steeds meer van strategisch belang voor het bedrijfsleven, zoals de overheid, financiële dienstverlening en nutsbedrijven. Daarom moet de business samen met ICT een corporate strategie vormen. Projecten kunnen alleen slagen wanneer mensen van verschillende disciplines samenwerken. Services kunnen slechts gerealiseerd worden door nauwe samenwerking tussen mensen van de ICT en de business.

Services zijn belangrijk voor het bedrijfsleven en moeten zakelijke waarde hebben; architecten, ontwikkelaars en testers moeten begrijpen dat deze services geleverd worden voor en omwille van de business. Dit geldt voor elk project. Als we een gemeenschappelijke taal spreken of gedeeld beeld hebben dan helpt dat wel enorm in de communicatie.

Dus de noodzaak tot samenwerking is iets dat Agile softwareontwikkeling en SOA delen. Het verschil is dat architectuur een proces is, dat uiteindelijk leidt tot een architectonische stijl/vorm en een totaal landschap, en géén project op zich is. Natuurlijk voeren we wel projecten uit om delen van de architectuur te realiseren en is architectuur een belangrijk onderdeel van een project. De toegevoegde waarde van SOA is dat architecten praten en samenwerken met andere mensen uit het bedrijf en niet alleen met de belanghebbenden in het project. Dit stelt hen in staat, samen met anderen, mogelijke verbeteringen en inconsistenties in de functionaliteiten op de product backlog te herkennen.

Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done

Mijn vertaling van het Agile principe “Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done" in het Nederlands is:

Focus projecten rondom gemotiveerde mensen. Faciliteer en steun hen, en vertrouw erop dat zij het voor elkaar krijgen.

De Agile principes vermelden heel duidelijk de waarde van mensen en hun vakmanschap. Alleen gemotiveerde mensen met een helder begrip van de visie, missie en strategie ten aanzien van de bedrijfsdoelen, die gestimuleerd en gefaciliteerd worden door hun leiders en collega's, kunnen de klus klaren.

Hoewel SOA deze kwestie niet adresseert, wordt er wel van uitgegaan dat de verschillende proces- en / of domeineigenaren gemotiveerd zijn om van elkaars services gebruik te maken. Om samen te werken en het hergebruik van services te bevorderen is het nodig om op door anderen genomen besluiten te vertrouwen en te vertrouwen op de services die anderen aanbieden. En om zich te realiseren dat we een gedeeld belang hebben.

In een specifiek project moeten ontwikkelaars vertrouwen hebben in de expertise van een collega ten aanzien van hergebruik [3] van services die niet door henzelf zijn ontworpen. Servicecontracten en het opleggen van het principe van hergebruik kan nooit de motivatie of het vertrouwen in elkaar vervangen. Zo werkt dat gewoonweg niet.

In het echte leven worden zowel Agile als SOA geconfronteerd met de angst voor het onbekende en de twijfel of de Agile en SOA principes de juiste richting aangeven. Daarom moet u een lerende omgeving creëren en uw mensen begeleiden zodat u ze het vertrouwen kunt geven dat zij de juiste beslissingen nemen over hoe e.e.a. uit te voeren.

In feite gaat het hier dus om de leiderschapskwesties, die ik in het eerste artikel van deze serie heb opgesomd. Ik raad u aan dit 1e artikel zo nodig te herlezen of, als u daarover meer informatie wilt, eens te kijken naar mijn blogs over Leiderschap, Management en Agile [4].

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van marybeijleveld
Mary Beijleveld
ABC-thinkBIG - Business consultant, bedrijfsarchitect en Agile project manager

Mary Beijleveld is afgestudeerd bedrijfskundige (MScBA) aan de Universiteit van Groningen. Het onderwerp van haar afstudeeropdracht was: "Het nut van SOA voor -mijn organisatie- in termen van strategische innovatie".

Ze werkt als senior business consultant, bedrijfsarchitect en Agile project manager. Haar aandachtsgebied is de waarde van architectuur voor de business in het algemeen en SOA & procesoptimalisatie in het bijzonder. Ze werkt het liefst op het snijvlak van business en technologie, waar complexe vraagstukken moeten worden aangepakt en de druk om praktische verbeteringen aan te brengen, hoog is.

Naast haar passie voor Agile project- en ontwikkelmethoden, netwerken, bloggen (www.ABC-thinkBIG.com/weblog/) en schrijven van opiniërend artikelen is zij Certified Scrum Master en Product Owner, heeft jarenlange ervaring in het managen van projecten, issue control en uitgebreide kennis van diverse project management methoden. http://nl.linkedin.com/in/marybeijleveld Twitter: ladybeetle

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.