Artikel

Bouwen aan een eigen begrippenkader: Enterprise Architectuur

In XR behandelen we elke maand een kernbegrip uit het architectuurvakgebied dat nodig scherper dient te worden neergezet. Deze maand in XR het begrip: Enterprise Architectuur

Wat is Enterprise Architectuur?

Enterprise architectuur is in Dragon1 gedefinieerd als: De kunst en kunde van het ontwerpen en realiseren van een onderneming als consistent en dynamisch geheel.

De functie van enterprise architectuur is om ervoor te zorgen dat de strategische keuzes in een onderneming worden gemaakt in het licht van strategische uitgangspunten zoals duurzaamheid en toekomstvastheid. Elke vernieuwing of verbetering aan de onderneming mag de onderneming namelijk niet onnodig complexer, minder flexibel of minder weerbaar maken. Goed gebruikt zorgt enterprise architectuur voor kostenverlaging, versnelling van introductie, complexiteitsreductie en risicobeheersing op Business- en ICT-gebied maar ook op andere gebieden zoals Facilitair en HR: dus integrale kwaliteitsverhoging.

De vorm van enterprise architectuur is een geheel van modellen, views, en visualisaties van concepten, elementen en principes die laten zien hoe de uitgangspunten, doelen en strategie wordt vertaald in duurzame en toekomstvaste oplossingsrichtingen.

De enterprise architectuur wordt in de praktijk bruikbaar gemaakt door de principes leidend te laten zijn bij het maken van ontwerpen voor o.a. bedrijfsprocessen en informatiesystemen.

Misvattingen over Enterprise Architectuur


Enterprise architectuur zorgt voor kostenbesparing en complexiteitsreductie.

Velen denken dat enterprise architectuur al op zichzelf iets is, maar enterprise architectuur is een geheel van concepten, stijlelementen en principes dat pas als het in ontwerpen wordt gebruikt van toegevoegde waarde is.

In de praktijk zien we bijvoorbeeld dat een enterprise architectuur een standaard of een norm onderkent, maar dat die niet in ontwerpen van bedrijfsprocessen en informatiesystemen, of bij inkoop van oplossingen wordt overgenomen. Op dat moment is enterprise architectuur in feite een wassen neus geworden. Enterprise architectuur is een beheers-, verander- en ontwerpinstrument. En daarom werkt het pas als je het ergens anders bij gebruikt (als instrument).

Enterprise architectuur zorgt voor inzicht en overzicht

Velen denken dat enterprise architectuur zorgt voor inzicht en overzicht. Maar het zijn de visualisaties of views van de modellen die inzicht en overzicht geven. Enterprise architectuur zelf moet vooral zorgen voor concepten en principes die de identiteit, missie, visie en strategie van de ondernemingen vertalen in duurzame en toekomstvaste bedrijfs- en ICT-oplossingen.

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.