Blog

Zonder testen geen draagvlak

Testen is niet populair! In ieder geval niet bij IT-ontwikkelaars, die bouwen liever dan dat ze testen. En ook voor mensen van de business geldt dat testen over het algemeen niet een activiteit is die ze graag oppakken of uitvoeren. Als je daar iets meer over nadenkt, is dat eigenlijk wel gek. Want ontwikkelaars kunnen door te testen meer en sneller leren over de ins & outs van het systeem dat ze aan het bouwen zijn, waardoor ze beter kunnen worden in het ontwikkelen. En de business kan door middel van testen uiteindelijk een beter systeem krijgen. Maar helaas is het zo dat er nou eenmaal nog altijd een negatieve beeldvorming rondom testen hangt. Er wordt al snel gezegd dat testen enkel gericht is op het opsporen van fouten. Terwijl het in feite natuurlijk veel meer gaat om het aantonen dat het systeem voldoet aan de functionele en non-functionele eisen.

Los van de beeldvorming kost testen natuurlijk wel gewoon capaciteit, in uren, mankracht en geld. En omdat de business graag een zo kort mogelijke doorlooptijd van een ontwikkelproject wil en zo laag mogelijke kosten, wordt het al snel verleidelijk om te bezuinigen op het uitvoeren van testen. Maar ondanks de negatieve beeldvorming en de neiging om op te testen te bezuinigen, is het in de praktijk zo dat toch wel dertig tot vijftig procent van alle projecturen aan ontwikkel-, systeem- en acceptatietesten wordt besteed. Terwijl dit in lang niet alle gevallen dus ook als zodanig vooraf gepland was. Maar blijkbaar is testen toch nodig…

Een grote belemmering waar men binnen ontwikkelprojecten tegenaan loopt, is dat echte testkennis vaak ontbreekt. De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat ontwikkelaars op school niet worden getraind in het testen van software. Het is daarom vaak maar hopen dat er een dedicated tester aan het ontwikkelteam wordt toegevoegd. Daarbij zijn businessmensen nog altijd maar sporadisch betrokken bij de ontwikkeling van een systeem, waardoor zij eveneens maar weinig tot geen kennis en ervaring in het uitvoeren van (gebruikers)acceptatietesten hebben.

Naast een gebrek aan kennis, kan het bij veel projecten ook qua overige testresources vaak wel wat beter. Bij grote organisaties zoals banken en verzekeraars zijn er doorgaans wel aparte testteams, testcoördinatoren, testomgevingen en testtools, maar bij heel veel andere organisaties mag je al blij zijn als er een aparte testomgeving is. Ook als het gaat om testmethoden bestaat er een grote diversiteit, dat gaat van expert testen tot gestructureerd testen en code coverage testing. In de praktijk mogen we al blij zijn als de experttesten door businessmensen met voldoende domeinkennis worden uitgevoerd. En als ze testscenario’s met verschillende varianten gaan testen is dat nog mooier, om van een representatieve testdataset nog maar niet te spreken.

Wat dat betreft helpt het om het testen (deels) te automatiseren, zowel qua generatie van testdata als het uitvoeren van de testgevallen. Gelet op de grote hoeveelheid testinspanning in een project en om de kwaliteit van het testen te vergroten, is specifieke tooling zeer welkom voor onwikkeltesten (bijvoorbeeld Unit testen van complexe logica), systeemtesten (bijvoorbeeld voor het uitvoeren van performance- en loadtesten) en acceptatietesten (bijvoorbeeld met tools als Keylib de GUI-testen uitvoeren op basis van een scenario).

Gelet op het bovenstaande is het duidelijk dat het testen nog lang niet is waar het wezen moet en dat het veel meer een positieve associatie dient te krijgen. IT-dienstverleners kunnen hier een belangrijke rol in vervullen. Zij kunnen hun opdrachtgevers laten zien wat de meerwaarde is van testen en daar bovendien ook daadwerkelijk bij helpen. Door zelf gestructureerd unittesten uit te voeren, door testen op de agenda te zetten, door het belang van ervaren testers en testcoördinatoren te benadrukken, door gebruikers te begeleiden bij acceptatietesten en door geschikte tooling aan te dragen. Want door efficiënt en effectief te testen gaat de kwaliteit van het systeem omhoog, de kosten omlaag en kan er beter draagvlak worden gecreëerd bij de business.

Deze blog is geschreven door Joachim Vandecasteele. Heeft u ook iets wat u bezig houdt? Meldt u dan aan als auteur en plaats uw eigen blog
Categorie:   
Auteur
afbeelding van JoachimVandecasteele
Joachim Vandecasteele
Anderson MacGyver - Adviseur

Joachim Vandecasteele is adviseur bij Anderson MacGyver heeft een passie voor business innovatie én structurele organisatieverbetering met IT. Anderson MacGyver realiseert meer businesswaarde met IT. Door advies- en managementdiensten vergroot Anderson MacGyver de waarde van IT en informatie voor organisaties. Daarvoor was
hij CTO bij COOLProfs, specialist in het bouwen van bedrijfskritische informatiesystemen op maat op basis van OutSystems en CA Gen modelgedreven RAD-tooling. Vandecasteele was voor zijn tijd bij COOLProfs senior consultant bij KPMG Consulting op het gebied van World Class IT en consultant ISES International op het gebied van CASE-tools voor systeemontwikkeling. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan over de toekomst van de IT-organisatie, over strategierealisatie met de balanced scorecard en over maatwerk systeemontwikkeling. Vandecasteele studeerde Bestuurlijke Informatiekunde aan de Katholieke Universiteit Brabant en Bedrijfsinformatica aan de Haagse Hogeschool. Zijn vrije tijd besteedt hij aan zijn gezin, alles volgen wat met IT te maken heeft en triathlons, trails en marathons. Altijd gedreven, scherp en vrolijk!

Twitter: jvandecasteele
Email: joachim.vandecasteele@andersonmacgyver.com

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.