Blog

Promoot je tester tot kwaliteitsbewaker

Uurtarieven van testers stijgen, en worden – net zoals die van UX-experts – geleidelijk hoger dan die van ontwikkelaars. De vraag naar testers neemt toe, terwijl met de Agile werkwijze deze functietitel eigenlijk zou moeten verdwijnen.

Idealiter is ‘tester’ namelijk geen functie meer maar een rol die niet alleen door testers maar ook door ontwikkelaars, UX-experts, en eigenlijk het hele Scrum team wordt uitgevoerd. Worden (regressie) tests nu nog voor 80% handmatig gedaan, in de nabije toekomst verdwijnt dit saaie handwerk en wordt steeds meer geautomatiseerd met geavanceerde testtools. Testers veranderen dan in testadviseurs.

Geen sluitpost meer
Niet alleen de functie-inhoud, maar ook de werkwijze van het testen is in transitie. Binnen de Agile methode verandert testen van een fase – een sluitpost zogezegd - in een doorlopend onderdeel van elke sprint. De software die je in een sprint ontwikkelt, moet helemaal afgerond zijn voordat je aan de volgende sprint begint, en dus ook volledig zijn getest.

Bij Continuous Delivery worden soms meerdere malen per dag kleine stukjes software naar productie gebracht en dit vereist dat het testen in zeer verre mate ingesloten is in het werkproces, dat testen continu gebeurt, en dat het testen de verantwoordelijkheid is van het hele team. Ontwikkelaars testen wat ze maken, en testers – als ze er zijn – worden meer een soort kwaliteitsmanagers die kijken naar het doel van testen en er op toe zien dat kwaliteit van het begin af aan is ingebouwd in het ‘product’.

Piramide versus Ice Cream Cone
Nu bestaan er veel verschillende soorten tests en die lenen zich niet allemaal even goed voor automatisering. Uiteindelijk kan zo’n 85% van het testen automatisch gebeuren. Ter illustratie, de gemiddelde graad van automatisering is nu zo’n 20 tot 40%.
Unit en component testen zijn erg geschikt om gedeeltelijk of in zijn geheel te automatiseren. Bij functionele testen en system quality testen komt al een zekere mate van handwerk kijken. Acceptatietesten, waaronder ook de usability testen en UX-testen, worden grotendeels handmatig gedaan.

Testen kan het beste gedaan worden volgens het zogenaamd Pyramide-model, waarbij de meeste aandacht aan de basis wordt besteed - de unit tests - en daar ook begonnen wordt. Vervolgens wordt het verder opgebouwd met API testen en tot slot pas het testen van de UI-laag. Aan de UI-laag moet de minste aandacht worden besteed omdat dit eigenlijk een bevestiging is van wat je al had getest: dat al het onderliggende naar behoren functioneert. Bij veel organisaties heerst echter het tegenovergestelde model: de zogenaamde “Ice Cream Cone of testing”, waarbij weinig tijd in unit testen wordt gestoken, iets meer in de API’s, en tot slot heel veel tijd en aandacht in UI testen.

Drie generaties automatisering
Testautomatisering is ver doorontwikkeld sinds de eerste tools uit de jaren ’80 die werkten volgens het record & playback principe. Velen gebruiken nu tweede generatie testtools, die data- en keyword driven zijn, en waarbij tests gescript worden. Model based tools zijn de derde generatie tools die automatisch scripts genereren waardoor ze een stuk sneller werken en het onderhoudsprobleem van scripts oplossen.

Het risico van derde generatie tools is echter dat het zo makkelijk en snel werkt, dat je te veel gaat testen. Je kunt nu immers alle combinaties testen en miljoenen scenario’s doorlopen. Wanneer je dat doet, komen de seinen altijd op rood te staan omdat er altijd wel ergens een foutje blijft staan en dan kost het uitzoeken en oplossen van fouten weer teveel tijd.

Slim testen
Het wordt dus belangrijk afwegingen te maken en slim te gaan testen. Daarbij moeten de business-risico’s en de testrisico’s worden afgewogen. Houd voor de business-risico’s de 80/20-regel in gedachte. Waar liggen de grootste risico’s om geld te verliezen of mis te lopen? Die moet je afdekken, tot je naar schatting zo’n 80 procent hebt veiliggesteld. Bij het inschatten van testrisico’s moet je geen effort steken in zaken die nooit wijzigen, maar alleen kijken naar de ‘happy flow’ en alternatieve flows, aangevuld met enkele testrisico’s.

Testen is een cruciaal onderdeel als je de Agile werkwijze succesvol wil uitoefenen. Wat heeft het immers voor nut om razendsnel software te ontwikkelen maar die niet te testen, waardoor het op de plank stof ligt te vergaren in plaats van dat het in productie gaat en geld oplevert? Het opzetten van een goede geautomatiseerde teststrategie op basis van derde generatie testtools zoals Tosca van Tricentis is hierbij van groot belang. Dat vraagt in eerste instantie veel aandacht en inzet, maar zal zich dubbel en dwars terugverdienen.

Deze blog is geschreven door Joachim Vandecasteele. Heeft u ook iets wat u bezig houdt? Meldt u dan aan als auteur en plaats uw eigen blog
Categorie:   
Auteur
afbeelding van JoachimVandecasteele
Joachim Vandecasteele
Anderson MacGyver - Adviseur

Joachim Vandecasteele is adviseur bij Anderson MacGyver heeft een passie voor business innovatie én structurele organisatieverbetering met IT. Anderson MacGyver realiseert meer businesswaarde met IT. Door advies- en managementdiensten vergroot Anderson MacGyver de waarde van IT en informatie voor organisaties. Daarvoor was
hij CTO bij COOLProfs, specialist in het bouwen van bedrijfskritische informatiesystemen op maat op basis van OutSystems en CA Gen modelgedreven RAD-tooling. Vandecasteele was voor zijn tijd bij COOLProfs senior consultant bij KPMG Consulting op het gebied van World Class IT en consultant ISES International op het gebied van CASE-tools voor systeemontwikkeling. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan over de toekomst van de IT-organisatie, over strategierealisatie met de balanced scorecard en over maatwerk systeemontwikkeling. Vandecasteele studeerde Bestuurlijke Informatiekunde aan de Katholieke Universiteit Brabant en Bedrijfsinformatica aan de Haagse Hogeschool. Zijn vrije tijd besteedt hij aan zijn gezin, alles volgen wat met IT te maken heeft en triathlons, trails en marathons. Altijd gedreven, scherp en vrolijk!

Twitter: jvandecasteele
Email: joachim.vandecasteele@andersonmacgyver.com

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.