Column

Open Business versterkt innovatiekracht en competitief vermogen

Open Business

Het volgende Afrikaanse gezegde beschrijft het Open Business concept volledig: “If you want to travel fast, travel alone. If you want to travel far, go together.” De organisatie die gedijt, is de organisatie die openstaat voor externe participatie (met klanten, experts, leveranciers e.d.) ten behoeve van een efficiëntere, betere en duurzame business output. Deze output bestaat in essentie uit betere producten, diensten en communicatie.

Creëer sámen met externe stakeholders, in plaats van vóór hen

Philip Kotler en anderen hebben onderzocht dat mensen graag betrokken zijn bij organisaties. Ze willen er onderdeel van zijn en waarde aan toevoegen. En nog belangrijker, mensen willen dat organisaties het goed doen. De scheidslijn tussen kritiek en liefde voor een merk is dun, maar beide streven hetzelfde na. Open Business nodigt organisaties uit om hun externe stakeholders te zien als betrokken partners en niet als – passieve – afnemers.

Dat wat men creëert, omarmt men. Dit laatste zorgt niet alleen voor klantgerichtere output, ook draagt het bij aan de adoptie van het product of dienst, en zorgt het tevens voor C2C (klant tot klant) marketingmechanismes. Daarnaast verbetert Open Business de planningen omdat stakeholders er in meegenomen worden. Business-, marketing-, communicatieplanningen worden iteratief afgestemd op behoeften, angsten en wensen van de stakeholders, waardoor de klantgerichtheid en duurzaamheid vergroot worden. Door de klantbetrokkenheid in processen wordt bottom-up innovatie bereikt, in plaats van top-down innovatie vanuit een exclusief interne visie.

Hoe wordt dit alles bereikt?

Sociale media, hun inzichten en technologieën zijn kosteneffectieve middelen die Open Business mogelijk maken, ondersteunen en verrijken. Mensen praten aldoor op sociale netwerken, delen hun gedachten en frustraties. Allen zijn krachtige onbemiddelde ‘consumer- en market insights’ waar organisaties hun output mee kunnen verrijken.

Vervolgens kunnen de ambassadeurs en/of de uiterst kritieke personen uitgenodigd worden om actief deel te nemen in bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld een co-innovatie – het samen ontwikkelen en lanceren van een product. Externe stakeholders worden wezenlijk onderdeel van de organisatie en de organisatiegrenzen vervagen.

Open dag

Zie Open Business als een open dag. Open dagen versterken merkaffiniteit, creëren relaties, loyaliteit en begrip. Zou u een open dag organiseren zonder een duidelijk doel? Zonder een gestructureerde agenda? Zonder duidelijke rollen en verantwoordelijkheden?

Om efficiënt en effectief gebruik te kunnen maken van de huidige participatiecultuur en sociale media is het nodig dat processen, technologie en medewerkers door een transformatie gaan. Uit een rapport van TNO [a] bleek dat social media gebruik leidt tot innovatieve medewerkers. De cirkel is rond wanneer de kracht van innovatieve medewerkers wordt afgestemd met technologie en processen. Nog te vaak zien we dat dit getracht wordt te bereiken door het volgen van lijstjes, top 10 tips en stappenplannen die de social media integratie moet laten slagen. Openheid in de organisatie kan echter maar op één manier bereikt worden, en dat is om het Open Business proces af te stemmen op de organisatie, haar cultuur en doelstellingen.

Op deze manier wordt openheid binnen de organisatie geadopteerd. Pragmatisch, daar waar openheid nodig is. Kleine succesjes zullen de acceptatie van openheid valideren en verder doen groeien. Acceptatie wordt versterkt en bereikt door co-creatie en de betrokkenheid van medewerkers bij de transformatie. Als dit niet wordt ondernomen, zal er weerstand ontstaan bij de werknemers. Er wordt dan niet het onderste uit de kan gehaald omdat hun kennis en expertise onvoldoende gebruikt worden in het creatieproces.

Continue innovatie en ‘business agility’

Continue innovatie en ‘business agility’ zijn wat sociale media en het daarop gestoelde Open Business bereiken. Continue innovatie wordt in elke hoek van de organisatie zichtbaar door inzichten van consumenten, experts, markt en concurrenten efficiënt door de organisatie te laten vloeien, om betere communicatie, producten en diensten te creëren.

Business agility refereert naar het competitieve vermogen van de organisatie, om zich snel en effectief te kunnen aanpassen aan de grillige en veeleisende klant. Hoe sneller en vloeiender dit gaat, hoe competitiever de organisatie is.

Ter afsluiting, Peter Drucker, geestelijk vader van de business consultancy zei:

“Because the purpose of business is to create a customer, the business enterprise has two--and only two--basic functions: marketing and innovation. Marketing and innovation produce results; all the rest are costs. Marketing is the distinguishing, unique function of the business.”

Dit is exact wat het Open Business concept organisaties biedt, versterking van innovatie en marketing en kostenefficiënte oplossingen voor al datgene wat kosten produceert.

Be a better business with a better output. Be an Open Business

[a] De resultaten en opzet van het onderzoek kun je hier (PDF) lezen.

Deze column is geschreven door Gianluigi Cuccureddu. Heeft u ook iets wat u bezig houdt? Meldt u dan aan als auteur en plaats uw eigen column
Categorie:   
Auteur
afbeelding van gianluigicuccureddu
Gianluigi Cuccureddu
90:10 Group - Managing Partner

Gianluigi Cuccureddu is Managing Partner bij 90:10 Group.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.