Dossiers

Dossier: NORA, GEMMA, MARIJ en PETRA

Dit dossier behandelt de referentie architecturen van de Nederlandse overheid voor landelijke, regionale en lokale overheden.

Dit dossier tracht te achterhalen waar de overheid naar toe wil. Naar één referentie architectuur voor ons allemaal? Eén architectuurhandvat voor de...

Lees verder...

Dossier: ICT-projecten bij de overheid

Om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren wil de overheid optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die door de toepassing van ICT geboden worden. Aan de transformatie naar een e-overheid wordt hard gewerkt in verschillende grootschalige ICT-projecten en...

Lees verder...

Dossier: CORA - Corporatie Referentiearchitectuur

Elf woningcorporaties hebben gezamenlijk een begin gemaakt met een bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor de sector, genaamd CORA. Met CORA kunnen woningcorporaties hun eigen bedrijfs- en ICT-architectuur invullen en verbeteren. Omdat CORA gebaseerd is op kennis en ervaring...

Lees verder...

Dossier: Zaakgericht werken

Zaakgericht Werken; bijna elke organisatie of overheidsinstelling heeft er een project voor opgetuigd of heeft het als een strategische richting gekozen. Er wordt veel verwacht van deze nieuwe aanpak om beter en efficiënter samen te werken en kwalitatieve diensten te...

Lees verder...

Dossier: Architectuurrollen

Wie zouden zich binnen de onderneming bezig moeten houden met het werken onder architectuur? Welke taken en verantwoordelijkheden heeft een ieder vanuit zijn functie of rol? En welk architectuurkrachtenspel wordt er gespeeld? In dit dossier worden alle artikelen, blogs en...

Lees verder...

Dossier: Architectuurprincipes Dossier

In dit XR Magazine Dossier is volop aandacht voor verschillende stromingen van architectuurprincipes.

Er wordt nog volop onderzoek gedaan en gediscussieerd over wat architectuurprincipes nu zijn, waarvoor je ze kunt gebruiken en hoe je ze het beste kunt formuleren.

In...

Lees verder...

Dossier: Cloud Computing

Op (zeer) korte termijn voorzien in een grotere behoefte aan netwerkcapaciteit, verwerkingscapaciteit of bepaalde soort applicaties? Dat kan geregeld worden met Cloud Computing. Uw virtuele bijschakel ICT via internet. Veel organisaties maken nu al gebruik van cloud computing, maar...

Lees verder...

Dossier: Agile en Architectuur

Agile staat voor wendbaarheid, snel kunnen manoeuvreren om te voldoen aan de veranderende behoeften. Dus geen 'Big Design Up Front', maar gaandeweg keuzes maken. Agile heeft een belofte om veel gerichter met architectuur in de organisatie aan de slag te gaan. Maar hoe staat het nu in...

Lees verder...

Dossier: Dragon1 | EA Methode voor Visuele Enterprise Architectuur

 De open Dragon1 | EA Methode is een nieuwe aanpak waarmee enterprise architectuur maar ook andere architecturen op formele en informele te visualiseren zijn.

Dit heeft als voordeel dat de architectuurvisualisaties niet alleen in projecten bruikbaar zijn, maar ook bij...

Lees verder...