Nieuwsbericht

Ontwikkeling referentiearchitectuur waterschappen (WILMA) van start

Het Waterschapshuis is gestart om in samenwerking met de waterschappen een referentiearchitectuur (WILMA) te ontwikkelen. Deze referentiearchitectuur is een hulpmiddel om keuzes te maken op welke gebieden samenwerking voordeel oplevert en hoe de gemeenschappelijke informatievoorziening doeltreffend kan worden ingericht.

Logisch model

WILMA (Waterschaps Informatie & Logisch Model Architectuur) zal bestaan uit een aantal modellen die inzicht geven in de hoofdprocessen en informatievoorziening van de waterschappen. Daarnaast worden de belangrijkste eisen die de waterschappen stellen aan hun (gezamenlijke) processen en informatievoorziening beschreven. De WILMA vormt voor Het Waterschapshuis de kaders waarbinnen alle projecten uitgevoerd kunnen worden.Zo wordt geborgd dat de uitvoering van projecten in lijn is en blijft met de onderlinge afspraken tussen de waterschappen en Het Waterschapshuis.

Hoe komen we daar?

Het traject om tot de referentiearchitectuur te komen bestaat uit een aantal fasen. Hierbij ligt de focus op onderdelen waar samenwerking in informatievoorziening voordelen oplevert. In eerste instantie worden de strategische speerpunten geïnventariseerd bij de waterschappen. Hierna zullen de principes en modellen met betrekking tot processen, informatievoorziening en technische infrastructuur worden vastgesteld. De output hiervan is de referentiearchitectuur.

Input vanuit waterschappen

In elke fase wordt input verzameld bij de waterschappen. Zo worden er gesprekken gevoerd met directies van vijf waterschappen en worden er diverse workshops voor medewerkers georganiseerd. Daarnaast worden de ontwikkelingen steeds getoetst in commissie Architectuur en Standaarden, het I-platform, de Programmaraad en de CoPWA. Iedereen is uitgenodigd om input te leveren. Het opstellen van een gezamenlijke referentiearchitectuur heeft tenslotte alleen nut als zo'n referentiearchitectuur ook in gezamenlijkheid wordt opgesteld.

Planning

Het traject is eind mei gestart. De gesprekken en de eerste twee workshops vinden plaats voor de zomer en de laatste workshop na de zomer. Het streven is om op de Waternetwerkdag in november de resultaten te kunnen presenteren en de eerste referentiearchitectuur in december door het bestuur van Het Waterschapshuis te laten vaststellen.

Categorie:   

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.