Nieuwsbericht

Wiki over referentiearchitectuur WILMA live

De Wiki over WILMA is op 5 december live gegaan. Op deze wiki vindt u alle informatie over de gezamenlijke referentiearchitectuur van de waterschappen.

WILMA

WILMA als referentiearchitectuur is een hulpmiddel om keuzes te maken op welke gebieden samenwerking voordeel oplevert en hoe de gemeenschappelijke informatievoorziening doeltreffend kan worden ingericht. De WILMA vormt daarnaast voor Het Waterschapshuis de kaders waarbinnen alle projecten uitgevoerd worden. Zo is geborgd dat de uitvoering van projecten in lijn is en blijft met de onderlinge afspraken tussen de waterschappen en Het Waterschapshuis.

Meer informatie op de site van het waterschapshuis

Categorie:   

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.