Nieuwsbericht

Nationaal Uitvoerings Programma (NUP) ligt zwaar onder vuur

Het gaat niet goed met het NUP en de e-overheid, zo concluderen onderzoekers die onder leiding van Arthur van Doctors van Leeuwen diepgaand gekeken hebben naar het NUP.

Waar hebben we het over? Download hier het NUP document zelf:
http://www.xr-magazine.nl/downloads/nupversie2.01-12versie.pdf

Het rapport dat is overhandigd aan BZK is niet openbaar, maar bevat volgens insiders veel verontrustende informatie. Veel gemeenten zijn, volgens één van de onderzoekers, er niet gerust op dat de doelstellingen van het NUP worden gehaald, als de minister meer gaat bezuinigen en verschillende afspraken over inspanningsverplichtingen dit jaar al aflopen.

De vertragingen in de e-overheid zijn daar, ondanks de inspanningen van het niewe KING in de plaats van EGEM, beschikbare overheidsreferentie asrchitecturen door ICTU en focus van de VNG. Deze organisaties gaan nu nog meer de handen ineen slaan en de gebruikersorganisaties informeren over hoe voortgang te maken met het NUP en de e-overheiddienstverlening.

Het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP) dreigt te mislukken als niet onmiddellijk maatregelen worden genomen, zo meent het team van Arthur Docters van Leeuwen.

Het NUP kampt met een overdaad aan complexiteit, een eenzijdige oriëntatie op techniek, een gebrek aan samenhang en te weinig ondersteuning van de implementatie. Het doel van NUP is de realisatie van een gezamenlijke basisinfrastructuur voor de e-overheid. Uit de meest recente interne rapportage blijkt dat slechts 59% van de NUP-doelstellingen nog haalbaar is. Voor 12% van de doelstellingen is het vrij zeker dat ze niet worden gehaald en van 22% is het onzeker. Een van de fundamentele obstakels is dat er geen overeenstemming blijkt te zijn over wat e-overheid exact is. Een ander euvel is dat NUP aanbodgedreven is en dat het schort aan inbreng van gemeenten.

Het onderzoeksteam wil dat het monopolie van ICTU wordt verbroken. De monopoliepositie en de ophanging van ICTU leiden er toe dat de organisatie suboptimaal opereert en daardoor onvoldoende bijdraagt aan het resultaat van NUP. ICTU bestaat voor 58% uit externen, en dat drijft de kosten op.
 

De kern van het NUP zijn de negentien ‘bouwstenen’ voor een gezamenlijke basisinfrastructuur van de elektronische overheid, zoals bijvoorbeeld de basisregistraties en de digitale inlogcode digid.

Lees voor meer informatie over NUP: 

http://www.e-overheid.nl/home.html

Lees hier een handreiking strategie die meer uitleg geeft over het NUP.

http://www.egem-iteams.nl/handreiking-strategie-0

 

Categorie:   

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.