Nieuwsbericht

Politie gaat landelijk systeem voor opsporing gebruiken

Het nieuwe landelijke informatiesysteem voor opsporing is sinds 1999 stapsgewijs in nauwe samenwerking met diverse politiekorpsen ontwikkeld. Na een succesvolle proef in de regio Haaglanden, is nu besloten Summ-IT landelijk in te voeren.

De verwachting is dat de slagkracht van de opsporingsdiensten in Nederland hierdoor fors zal toenemen. Directeur Piet Verbeek van de leverancier: ‘Het belangrijkste verschil met veel andere systemen is dat het systeem bottom-up is ontwikkeld.

Korpsen vroegen ons - in afwachting van de geplande nieuwe Basisvoorziening Opsporing - om tijdelijke IT-oplossingen voor situaties waarin de bestaande software niet voorzag. Ons ontwikkelteam is die in nauw overleg met gebruikers gaan ontwerpen.

De softwareoplossingen die we bouwden, vonden vervolgens op een natuurlijke manier op steeds meer plaatsen in het land aftrek. Een haalbaarheidsonderzoek van Politie Nederland in 2009/2010 toonde aan dat de applicatie de huidige Basisvoorziening Opsporing zou kunnen vervangen. Met de ondertekening van de overeenkomst met Politie Nederland (vtsPN) op 26 april is die keuze is nu definitief. 

Hoewel de software meerdere toepassingsgebieden kent, zou je het ‘tailor made’ kunnen noemen; we ontwikkelden in feite niets anders dan waar de rechercheurs in de praktijk behoefte aan hadden.’ In de software wordt opsporingsinformatie eenduidig opgeslagen, veredeld en geanalyseerd en vindt dossiervorming plaats.

Het grote voordeel van één systeem voor heel ‘opsporend Nederland’ is dat alle beschikbare gegevens gecombineerd kunnen worden gepresenteerd en toegepast. Het
systeem is daardoor aanzienlijk ‘slimmer’ dan wanneer gegevens vanuit verschillende databases handmatig moeten worden gekoppeld. Daarnaast is de applicatie zeer gebruiksvriendelijk en beschikt het systeem over álle benodigde gebruikersfunctionaliteiten, van zeer groot tot uiterst specialistisch.

De volledige implementatie van de software binnen het ‘politiedomein’ duurt naar verwachting 12 maanden en zal in juni 2012 starten. Voor de Rijksrecherche is de software al sinds een aantal jaren de ‘kernapplicatie’, evenals voor twee van de in totaal vier Bijzondere Opsporingsdiensten.

bron: http://www.flex-id.nl/Documenten/120427-persbericht%20FLEX-ID.pdf

Categorie:   

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.