Nieuwsbericht

Minister van Onderwijs (OCW) zet architectuur in voor beheersing van projecten

De minister van onderwijs heeft aantal vragen beantwoord over de beheersing van ICT-projecten. Daarin positioneert zij architectuur als één van de beheersingsinstrument voor projecten.

De minister"...OCW participeert volop in alle rijksbrede ontwikkelingen die - onder regie van BZK – in gang zijn gezet om de beheersing en aansturing van (grote) ict-projecten te verbeteren. Ik heb in de afgelopen twee jaar de nodige maatregelen getroffen.

Concreet gaat het over de inrichting van de Chief Information Officer-functie, professionalisering van het projectportfoliomanagement en de risicobeheersing van ict-projecten, de inzet van architectuur en standaarden, het gebruik van evaluaties en kwaliteitstoetsen en de professionalisering van personeel. Ik werk aan een verbetering van het instrumentarium van opdrachtgevers, zoals het gebruik van businesscases.

OCW is rijksbreed gezien een relatief kleine speler als het gaat om grote ict-projecten. Het belangrijkste programma dat momenteel loopt is de vernieuwing van de studiefinancieringsystemen bij DUO. Dit programma is meegenomen in de, door BZK gecoördineerde, jaarlijkse rapportage van alle grote ict-projecten aan uw Kamer."

lees de hele brief aan de tweede kamer via onderstaande link

Categorie:   

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.