Nieuwsbericht

Bouwwerk Informatiemodel zorgt voor beter architectuurproces

Was de Nederlandse bouw zo’n vijf jaar geleden koploper in BIM, Building Information Modeling, nu lopen de VS, Scandinavië en Australië voorop. Volgens Leon van Berlo van TNO is er daarom een sense of urgency. Op de vakbeurs Bouw & ICT wordt uitgebreid aandacht besteed aan BIM. De beurs wordt op 17 en 18 maart gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht.

De tijd van experimenteren en beloven is voorbij. Gebruikers willen de voordelen van communicatie op basis van open source software of open standaarden en service orientated architecture inzetten voor hun bedrijven.

Efficiency in het delen van de juiste informatie op de juiste tijd op de juiste plaats, kortom goede communicatie tussen alle partijen, is van het grootste belang binnen de bouwkolom. Al was het maar ter voorkoming van zogenoemde faalkosten. Schattingen over faalkosten lopen al jaren uiteen van een paar procent per project tot iets meer dan tien procent. De moeite van het voorkomen waard.

Interactief
Interactieve communicatie met de klant, bijvoorbeeld de huizenkopers, past in het verbeteren van de efficiency in het proces en het voorkomen van faalkosten én het voorkomen van teleurstellingen. Pascal Simons, hoofd ICT van BAM Woningbouw en potentieel bezoeker van Bouw & ICT 2010 zegt daarover: “Je moet goed inspelen op de behoeften van de klant. Daarom is een compleet inzicht
vooraf in kopersopties noodzaak, via projectportals. In beeld en tegelijkertijd in een kostenoverzicht moet je als klant kunnen overzien wat de gevolgen van je keuzen zijn. Als je tegenwoordig een auto koopt, kun je die op een website interactief voorzien van features zoals je wilt. Voor woningen zou dat op ruimteniveau, op gebouwniveau en op wijkniveau ook moeten kunnen. ICT die dat biedt is meer
dan de gemiddelde software voor CRM, dat volgens mij vooral neerkomt op Christmas Relationship Management, een veredeld kerstkaartensysteem.”

Simons volgt in zijn keuze voor ICT-leveranciers en softwarehuizen een eenvoudig principe: “Ik wil zoveel mogelijk oplossingen uit zo min mogelijk keukens.” Vanuit die achtergrond letten hij en zijn medewerkers op de beurs Bouw & ICT op aanbieders met een A-label zoals hij het noemt. Hij verwacht niet meteen maatwerk te vinden, wel branche-specifieke oplossingen als vertrekpunt.

SOA
In het kader van de broodnodige verbetering van de communicatie tussen alle marktpartijen die in een bouwproject samenwerken vallen nogal eens de termen Open Standaarden, Open Source Software en SOA. Open Standaarden bevorderen de digitale uitwisseling van informatie (interoperabiliteit). Met behulp van open standaarden vereenvoudigt de communicatie.

Open Source Software heeft twee kenmerken:

de broncode van de software is vrij beschikbaar;
in het licentiemodel is het intellectueel eigendom en het (her)gebruik van de software en bijbehorende broncode dusdanig geregeld dat de licentienemer de broncode mag inzien, gebruiken, verbeteren, aanvullen en distribueren.

Vaak wordt gezegd dat open source software gratis is. Die constatering is slechts ten dele juist, want alleen voor de licenties van open source software hoeft niet te worden betaald. Voor de rest, zoals ondersteuning, onderhoud, opleiding/training, maatwerk, worden marktconforme bedragen in rekening gebracht.

SOA Service Oriented Architecture, is een open architectuur die bewerkstelligt dat softwareapplicaties en digitale processen onbegrensd data met elkaar kunnen delen. Het is de trend voor de toekomst, zowel voor maatwerksoftware, als voor automatiseringspakketten als voor de infrastructuur tussen itsystemen.

BIM
BIM, de zogenoemde Building Information Modeling, dat wil zeggen: een gebouw eenduidig vastgelegd in digitale documenten, maakt gebruik van die open standaarden (IFC Industry Foundation Classes, een object georiënteerd bestandsformaat) en open source software). TNO staat voor de ontwikkeling van de gratis BIMserver, samen met de TU Eindhoven en een aantal Nederlandse softwareleveranciers. TNO is contentleverancier op de vakbeurs Bouw & ICT.

Leon van Berlo van TNO: “Voor de totstandkoming van een gebouw zijn doorgaans een paar grote en heel veel kleine partijen nodig. Dat betekent veel regie en allemaal een eigen verantwoordelijkheid. Het werk is dus erg versnipperd en chaotisch, met elke keer weer andere relaties. Afstemmen gebeurt steeds weer opnieuw en is erg lastig. Ieder bedrijf heeft zijn eigen automatiseringsgeschiedenis en
voorkeuren. BIM is bedoeld als de tool om automatiseringspakketten en op niches gerichte software met elkaar te laten communiceren.”

“Twintig jaar evolutie hebben we achter de rug. Nu wordt het tijd voor een gecombineerde productprocesinnovatie. Door de wet op de remmende voorsprong zijn ze in het buitenland al verder met die op open source software en open standaarden gebaseerde communicatie tussen systemen, net als bij architectenbureaus.We willen in de bouw toch echt meer kunnen profiteren van elkaars kennis en kunde.”

Een hulpmiddel bij implementatie is de ‘BIM Quick Scan’,, een instrument, waarmee kan worden gemeten hoe goed architectenbureaus, adviesbureaus en bouwbedrijven scoren ten aanzien van BIM. Het uitvoeren van een scan biedt een bedrijf inzicht in noodzakelijke acties voor een succesvolle BIMimplementatie. Exposanten van Bouw & ICT zullen veel aandacht geven aan BIM-oplossingen.

Dikke vingers
Herke ICT Group, deelnemer aan de beurs Bouw & ICT, is een jonge onderneming met behoorlijk wat klanten in de aannemerij. Het bedrijf ontving in 2009 een aantal onderscheidingen, waaronder de FD Gazellen Award, een prijs voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Het bedrijf – zowel Microsoft Gold als HP Preferred Partner, groeit jaarlijks met 50 procent.

Salesmanager Kasper van Duijn formuleert het kort en krachtig: “Het nieuwe werken in de bouw is op een andere manier het werk inrichten. Op een andere manier samenwerken. Met technologie als middel voor een beter resultaat.” Van Duijn vindt dat het voor bouwbedrijven hoog tijd is voor een efficiencyslag in de communicatie en procesbeheersing tussen bouwplaats en kantoor (de klassieke
tweedeling in het uitvoerend bedrijf). Met die ogen zouden volgens hem bezoekers moeten kijken naar hetgeen de bouw-ICT-markt te bieden heeft. “Het rendement van die procesbeheersing moet omhoog om zwarte cijfers te kunnen blijven schrijven. Nu of nooit! Daarop anticiperen we met de ontwikkeling en implementaties van onze Bouwvisionpakketten. Kennis van het bouwproces is daarbij absolute
voorwaarde én de kennis van de cultuur in een bedrijf. Want ICT is een middel, geen doel.”

“Met het uitgangspunt dat proces en logistiek beter moeten worden, is het belangrijk dat ICT in de vorm van software en applicaties laagdrempelig is in het gebruik, geschikt voor de dikke vingers in de bouwkeet.”

Bouw & ICT
De zesde editie van Bouw & ICT is een combinatie van innovaties, paviljoens en dagelijkse congressen en seminars. Zo is de beurs het toneel van Executive lunches, het NetwiT-paviljoen en het Domotica-paviljoen. Participanten in het congresprogramma zijn: Bouwend Nederland, TNO en SBR/Wizer.

De beurs bundelt dit jaar de krachten met de BIMCaseweek. Dit evenement heeft als doel het werken en opdoen van ervaringen met BIM, Bouw Informatie Model, te bevorderen. Bezoekers kunnen zich uitgebreid informeren over BIM in de stands op de beurs en door het volgen van een van de rondleidingen over de BIMCaseweek. Bouw & ICT vindt plaats op 17 en 18 maart in Jaarbeurs Utrecht. Meer informatie op www.bouw-en-ict.nl .
 

Categorie:   

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.