Nieuwsbericht

Vijf tips om hoog te scoren op softwareontwikkeling en team performance

~ specialist in het ontwikkelen van software op maat door SIG uitgeroepen tot best presterende team ~

Veenendaal, 1 augustus 2013 – Info Support, specialist in het ontwikkelen, beheren en hosten van software op maat en het leveren van BI- en integratieoplossingen, is door de Software Improvement Group (SIG) uitgeroepen tot best presterende team. De SIG heeft samen met de Universiteit Tilburg onderzocht wat de efficiency en effectiviteit bepaalt van softwareontwikkelteams. In het onderzoek zijn 29 softwareontwikkelteams beoordeeld op de onderdelen communicatie, expertise, samenhang, samenwerking, vertrouwen en diversiteit. Het c2Wmo team van Info Support eindigde bovenaan. Vanuit haar ervaring geeft zij de volgende vijf tips voor een succesvol softwareontwikkelteam:

- Betrek de klant zo veel mogelijk: met een goede continue betrokkenheid van de klant en communicatie met de klant is de kans op de juiste functionaliteit het grootst. De Agile/Scrum-methodiek wordt in projecten vaak succesvol ingezet.

- Werk met vaste teams: als medewerkers vaker met elkaar werken, zijn ze al goed op elkaar ingespeeld. Hierdoor kent iedereen zijn rol binnen een team en pakt hij/zij deze ook snel op. Teamontwikkeling kent vier fasen: ‘forming’, ‘storming’, ‘norming’ en uiteindelijk ‘performing’. Door het werken met (grotendeels) vaste teams kunnen de eerste drie fasen snel doorlopen worden en kan er vrijwel direct worden gestart met de hoogproductieve ‘performing’-fase.

- Zorg voor een cultuur waar het geven en ontvangen van feedback behoort tot de reguliere werkwijze: hanteer de spelregels die horen bij het geven van feedback en behandel elkaar gelijkwaardig en met respect.

- De meerderheid heeft gelijk: als er geen overeenstemming komt, dan telt de mening van de meerderheid. Als individu leg je je daarbij neer en zet je je volledig in. Als je dat niet kan, dan verlaat je het team. Dat is niet erg, maar een natuurlijk onderdeel van de fasen ‘storming’ en ‘norming’.

- Werk conform uniforme standaarden en richtlijnen: veel projecten binnen Info Support maken gebruik van de ontwikkelstraat Endeavour. Dit is een framework dat bestaat uit processen, tools en ondersteuning om het totale softwareontwikkelproces beter beheersbaar te maken gedurende de gehele lifecycle van een applicatie. Door deze standaardisatie is voorspelbare, hoge kwaliteit software gegarandeerd.

“Goede software maak je met een goed team”, zegt Marco Hout, Business Development Adviseur bij Info Support. “De kwaliteit van teamwork en team performance hebben direct met elkaar te maken. Communicatie en samenwerken zijn hierbij de kritische factoren. Wij blijven continu alert om eventuele barrières in dit proces te beslechten om zo de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen.”

De resultaten van het gehele onderzoek van de SIG en Universiteit Tilburg zijn gepubliceerd tijdens het EQuA Symposium en zijn te vinden via www.equaproject.nl.

------------------------------------------
BERICHT VOOR DE REDACTIE

Over Info Support
Info Support is een specialist in het ontwikkelen, beheren en hosten van software op maat en het leveren van BI- en integratieoplossingen. Ook heeft Info Support een aanbod van ruim 300 trainingen, veelal gericht op softwareontwikkelaars.

Info Support heeft een hoofdkantoor in Veenendaal. Verspreid over vestigingen in Nederland en België heeft Info Support meer dan 300 medewerkers in dienst. Info Support levert innovatieve, branchegerichte oplossingen, waarbij zij de nodige branche- en IT-kennis inzet. Als het gaat om de achterliggende technologie kiest Info Support voor Microsoft (.NET, C#, SQL Server, Azure), Oracle (Fusion Middelware, Weblogic, Suite) en Java.
Website: http://www.infosupport.com/
Twitter: @InfoSupportBV

Voor meer informatie over Info Support kunt u contact opnemen met:
Info Support
Marco Hout
Tel: +31 (0)6 533 28 518
E-mail: marcoh@infosupport.com

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
LEWIS PR
Tel: +31 (0)40 235 46 00
E-mail: infosupport@lewispr.com

Categorie:   

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.