Nieuwsbericht

NORA en MARIJ: inspiratiebron voor de Vlaamse Overheid

 ‘NORA, het instrument van onze noorderburen dat de Nederlandse Overheidsreferentiearchitectuur beschrijft, is een inspiratiebron’.

Dat staat in de ‘Beleidsnota Bestuurszaken 2009-2014, ingediend door de viceminister-president van de Vlaamse Regering in 2009. In reactie hierop trok een kleine delegatie vanuit BZK en ICTU naar het Departement Bestuurszaken van de Vlaamse overheid in Brussel voor een bijeenkomst.

Binnen de Vlaamse overheid bestaat er momenteel geen architecturaal raamwerk. De Afdeling Proces- & InformatieBeleid (PIB) binnen het Vlaamse departement heeft daarom de opdracht gekregen om:
- een visie te formuleren betreffende een bedrijfsarchitectuur voor en binnen de Vlaamse overheid en
- te adviseren over een Enterprise Architectuur voor heel de Vlaamse overheid.

In dit kader wordt er dus ook gekeken naar NORA en MARIJ. In de bijeenkomst zijn 3 presentaties verzorgd waarbij een aantal concrete vragen is beantwoord. Tevens is ingegaan op het proces om tot een referentiearchitectuur te komen. En is afgesproken is om meer informatie te delen.

Bron: www.e-overheid.nl

Beleidsnota Bestuurszaken 2009-2014

In de beleidsnota is onder meer te lezen dat een  toekomstgerichte en open architectuur voor betere dienstverlening gewenst is. Onderstaande passage uit het document geeft een beeld van de doelen en kenmerken van de gewenste architectuur:

Een performante en effectieve organisatie, die open en flexibel kan interageren met haar verschillende doelgroepen, kent ook een goede onderbouw van processen, informatie en ICT. Met het Vlaams regeerakkoord kiest de Vlaamse overheid duidelijk voor procesoptimalisatie, maximale gegevensdeling, en snelle informatie voor doelgroepen, management en beleid. Hierbij moet er aandacht zijn voor de uniformiteit van de dienstverlening aan burgers of ondernemingen.

 

Door middel van architecturale kaders wil ik verzekeren dat procesintegratie en gegevensdeling over entiteiten heen eenvoudiger wordt, ondanks de verzelfstandiging. Ik wil richting geven aan alle ICT geledingen van de overheden in Vlaanderen zodat zij het canvas hebben waar

binnen ze hun ICT kunnen uitwerken. De architectuur moet gestoeld zijn op laagdrempelige communicatie met alle doelgroepen en andere overheden. We moeten hiertoe zoveel als mogelijk gebruik maken van open standaarden en open source. 

Download de Beleidsnota Bestuurszaken 2009-2014:

  Beleidsnota Bestuurszaken 2009-2014

Categorie:   

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.