Nieuwsbericht

30 procent van IT-services in lijn met wat business vraagt

Utrecht, 1 oktober 2015 – Uit onderzoek van Telindus onder 376 IT-professionals blijkt dat in 30 procent van de gevallen de IT-services in lijn zijn met wat de business vraagt. Aan de respondenten is gevraagd hoe zij denken over IT as a Service (ITaaS). Hieruit blijkt dat 29 procent van de IT-professionals de ontwikkelingen op het gebied van ITaaS afwacht en 18 procent geeft aan dat de business meer vraagt van IT dan zij op dit moment kan bieden.

Bij 12 procent van de respondenten loopt IT voor op wat de business vraagt en de overige IT-professionals (11%) zeggen geen idee te hebben wat ITaaS is en wat het kan betekenen voor de organisatie.

Harm de Haan, Manager Consultancy & member Advisory Board bij Telindus: “ITaaS is geen technologie, maar een manier waarop IT bedreven wordt. Het is een organisatiemodel dat de klant, of het nu intern of extern is, volledig centraal zet en in het ontwerp van de IT-infrastructuur focust op services voor deze klant. Kortom, IT-afdelingen moeten de organisatie als klant gaan zien en behandelen. Dit betekent meedenken over het succes van de klant en hier een actieve bijdrage aan leveren. Om hier te komen, geldt voor veel organisaties dat zij eerst een stap terug zullen moeten doen naar standaardisatie, om vervolgens vooruit te kunnen. In welke fase de IT-infrastructuur zich ook bevindt, de transformatie naar IT as a Service is alleen succesvol wanneer IT-afdelingen zich realiseren dat niet de techniek, maar juist de service centraal staat. Of men kiest voor een private of hybride cloudoplossing, de basis is hetzelfde. Om de organisatie vooruit te brengen en zelfs een voorsprong te geven, is het belangrijk om te focussen op deze basis en stappen te gaan zetten naar een cloud enabled infrastructuur.”

De visie van Telindus is verwerkt in de whitepaper ‘Van A naar Cloud: hoe ver is uw organisatie in de transitie naar IT as a Service?’. Deze is gratis te downloaden via http://www.telindus.nl/nieuws-events/van-a-naar-cloud-hoe-ver-is-uw-orga...

Categorie:   

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.