Nieuwsbericht

Informatiesamenleving 2020: whatsappen met burgers

~ Congres in Jaarbeurs Utrecht twee dagen in het teken van de kracht van informatie ~

Utrecht, 20 april 2016 – De moderne informatiesamenleving heeft veel effect op overheden. Door technologische trends als big data, de cloud en mobiele apparaten ontstaan nieuwe verhoudingen tussen inwoners, ondernemers en overheid. Dit brengt nieuwe uitdagingen voor gemeenten en overheden; hoe ontsluiten ze de grote hoeveelheid informatie? Hoe zijn processen aan te sluiten op de hoge verwachtingen van burgers? En hoe kunnen ze blijven innoveren? Het congres Overheid 360° staat in het teken van de informatiesamenleving en de effecten hiervan op overheden. Het bereidt overheids- en gemeentemedewerkers voor op de vraagstukken van nu tot in 2020. Dit gebeurt deze editie in wel heel twee bijzondere vormen: de aloude zeepkist en het populaire tv-programma Dragon’s Den.

Er zijn al diverse gemeenten in Nederland die bijzondere initiatieven hebben ontwikkeld richting het jaar 2020. KING, onderdeel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, richt zich onder meer op het delen van deze initiatieven. Mede op basis van het thema van Overheid 360° van dit jaar – de kracht van informatie – biedt het diverse gemeenten dit jaar de kans om hun verhaal te delen vanaf de spreekwoordelijke zeepkist. In sessies van dertig minuten delen verantwoordelijken hun idee op het gebied van bijvoorbeeld informatiemanagement en het optimaal inzetten van data. Het zijn ideeën die andere gemeenten kunnen inspireren en voorbereiden op de informatiemaatschappij van het jaar 2020.

Dit jaar raken bezoekers onder meer geïnspireerd door de gemeente Amsterdam die gebruikmaakt van e-factureren. Gemeente Utrecht vertelt over zijn ervaringen met klantcontact via WhatsApp – het communicatiemiddel van de burger van nu. Gemeente Rotterdam laat zien hoe het is om met een 3D-weergave van geo-informatie te werken. Deze informatie is steeds belangrijker voor het maken van keuzes in uitvoeringsprocessen bij gemeenten en bij het schrijven van beleid. Het inzichtelijk maken van geodata en het presenteren hiervan is daarom onderhevig aan innovatie.

Dragon’s Den
In het populaire tv-programma Dragon’s Den kregen deelnemers de kans hun ideeën te pitchen aan vakkundige jury. De jury besliste vervolgens of ze mee wilden investeren in het idee. Op basis van dit concept organiseert KING soortgelijke sessies op Overheid 360°. Hierin zijn bezoekers zelf de jury. Diverse start-ups waaronder Pazio/UMC Utrecht en Gemeente Tilburg pitchen hun innovatieve idee aan het luisterend publiek. Diegenen met de meeste bijval maken kans op steun van gemeenten voor gezamenlijke doorontwikkeling.

De pitch van City4U draait om het ontwikkelen van een app voor het aanpakken van de vluchtelingenproblematiek. Zij houden een pleidooi voor een app waarmee zowel asielzoekers, ambtenaren als burgers met elkaar kunnen verbinden.

Overheid 360° vindt plaats op 20 en 21 april 2016 in Jaarbeurs Utrecht. De eerste dag staat in het teken van publiekszaken, dienstverlening en het sociaal domein; de tweede dag gaat in op bedrijfsvoering, belastingen en het fysiek domein. Een uitgebreid programmaoverzicht is te vinden op http://www.overheid360.nl/programma. Deelname is kosteloos voor medewerkers van gemeenten, Rijksoverheid en andere overheden en publieke organisaties. Voor andere geïnteresseerden bedragen de kosten van deelname 995 euro per dag (exclusief btw). Bezoekers kunnen zich via de website registreren.
###

Categorie:   

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.