Nieuwsbericht

Nieuwe stichting 'Kritische IT Infrastructuur' stelt Open Source beleid overheid aan de kaak

De aandacht willen vestigen op politiek-maatschappelijke overwegingen bij de selectie van informatiesystemen, software en uitbesteding in de Nederlandse publieke sector. Dat is het belangrijkste doel van de Stichting Kritische IT Infrastructuur (KITI), een organisatie die vandaag tijdens het NOiV Jaarcongres in Utrecht is gepresenteerd.

Volgens de initiatiefnemers is het ‘open’ beleid tot nu toe vooral gebaseerd geweest op operationele overwegingen rond software, zoals interoperabiliteit en verlaging van kosten. KITI wil, aldus de organisatie in een persbericht, aandacht vragen voor meer fundamentele bestuurlijke overwegingen rond onafhankelijkheid en controleerbaarheid van informatiesystemen. “De rol van IT bij de uitvoering van publieke taken is vandaag de dag al groot en zal in de toekomst alleen maar toenemen. Het is daarom van groot belang dat IT geen barrière vormt voor democratische controleerbaarheid en onafhankelijkheid van de overheid”, aldus Arjen Kamphuis, die met Valentijn Sessink de dagelijkse leiding van de nieuwe organisatie op zich zal nemen.

Volgens Kamphuis zal KITI bestuurders en beslissers met name helpen met het scherp krijgen van de politieke ‘waarom-vraag’ achter open source software. “De stichting gaat dit doen door in gesprek te treden met bestuurders, opinieleiders en de media over de rol van IT bij uitvoering van beleid en de dagelijkse operatie van de publieke sector”, zo laat Kamphuis weten.

Bron: www.noiv.nl

Categorie:   

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.