Nieuwsbericht

Rijksoverheid stapt per 1 januari 2017 over op e-factureren

~ Leveranciers Rijksoverheid verplicht om e-factuur te sturen ~

22 juni 2016 - De Nederlandse Rijksoverheid verplicht haar leveranciers vanaf 1 januari 2017 een e-factuur te sturen. Dit wordt geregeld door een aanpassing in de algemene inkoopvoorwaarden. Voor deze e-facturering naar de Rijksoverheid kunnen twee kanalen gebruikt worden: Digipoort en de open standaard Simplerinvoicing.

De maatregel is bedoeld om de regeldruk en administratieve rompslomp bij de overheid terug te dringen. De regeling is tot stand gekomen in nauw overleg met diverse belangenorganisaties uit het bedrijfsleven, waaronder VNO-NCW, Bouwend Nederland en MKB Nederland. Deze organisaties reageren verheugd op het nieuws. Zij zien het als een belangrijke stap, die bedrijven en medeoverheden aanmoedigt om versneld op e-factureren over te gaan.

E-factureren is sneller, gemakkelijker, nauwkeuriger en scheelt ondernemers veel administratie. Uit onderzoek van Deloitte is gebleken dat als Nederland versneld overstapt op e-factureren, bedrijven op termijn jaarlijks 1,2 miljard euro besparen. Alle partijen die hierbij betrokken zijn erkennen dat deze ontwikkeling noodzakelijk is. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid: e-factureren aan de overheid.

Stimuleren massa-adoptie e-factureren
Ieder jaar versturen bedrijven samen miljoenen facturen naar de overheid. Deze facturen worden nu nog voor een groot deel handmatig verwerkt. Dit kost tijd en geld. Daarom stimuleert EZ bedrijven om de overheid elektronische facturen te sturen. EZ vindt dat Nederland niet kan achterblijven bij de groei van e-facturatie die momenteel in Europa plaatsvindt. Bovendien bepaalt de Europese richtlijn (2014/55/EU) dat eind 2018 alle aanbestedende overheidsdiensten e-facturen moeten kunnen ontvangen.

Realiseren van de voorzieningen
Momenteel worden vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken bij alle departementen en rijksdiensten de voorzieningen getroffen, zodat binnen afzienbare tijd e-facturen kunnen worden ontvangen. In nieuwe contracten met leveranciers wordt dan ook de verplichting opgenomen om te e-factureren. Overheden en (andere) aanbestedende diensten moeten zelf hun eigen voorzieningen tijdig inrichten.

Simplerinvoicing een van de mogelijkheden voor e-factureren aan de overheid
Simplerinvoicing is het netwerk van ERP-, accounting-pakketten en e-facturatiedienstverleners (participanten). Via dit netwerk is het voor bedrijven mogelijk om elektronische facturen te versturen vanuit de eigen (boekhoud)software, die direct in de financiële administratie van de ontvangende overheidsorganisatie kunnen worden ingelezen. Andere mogelijkheden - naast Simplerinvoicing - zijn via een aansluiting op Digipoort of als fallback, via het leveranciersportaal van de Rijksoverheid.

Simplerinvoicing FULL
De Simplerinvoicing-standaard kent drie varianten voor e-facturatie: FULL, LITE en FREE. Voor leveranciers aan de Rijksoverheid is het belangrijk te weten dat de verplichting factureren via FULL betreft. Op get.simplerinvoicing.org staat welke ERP-, accounting-pakketten en e-facturatiedienstverleners Simplerinvoicing ondersteunen.
-----
Stichting Simplerinvoicing is een community van leidende Europese e-facturatie- en accountingsoftwareleveranciers, die streven naar massa-adoptie van e-factureren volgens de Europese standaard. Simplerinvoicing is geïnitieerd door de overheid en verbindt de wereld van accountingsoftware en e-facturatiedienstverleners met één standaard, uitgewisseld via e-mail of via een veilig transportprotocol (PEPPOL). Deze standaard maakt het mogelijk om elektronische facturen te verzenden en ontvangen met het eigen systeem, zonder aanpassingen. SIDN is beheerder van het Simplerinvoicing-afsprakenstelsel. Op www. simplerinvoicing.org ziet u welke participanten zijn aangesloten bij Simplerinvoicing en leest u hoe andere gebruikers Simplerinvoicing inzetten om kosten te besparen.

Categorie:   

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.