Nieuwsbericht

Nieuwe maatregelen vergroten slagvaardigheid NUP

Staatssecretaris Bijleveld (BZK) heeft in overleg met de VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen en de grote uitvoeringsorganisaties in de Manifestgroep maatregelen genomen die de slagvaardigheid van het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP) moeten vergroten. Dit schrijft Bijleveld in haar reactie op een tussentijdse evaluatie van het NUP - de Gateway review.

De Gateway review was zeer kritisch over de sturing op het NUP en vroeg om directe maatregelen. De ondertekenaars van het NUP onderschrijven de aanbevelingen van de Gateway. Maatregelen voor de lange termijn kunnen echter pas in een nieuw kabinet hun beslag krijgen.

Op de korte termijn zal er een gemeenschappelijke overheidsbrede visie op dienstverlening worden opgesteld. Deze visie zal nog voor de zomer aan de bestuurlijke regiegroep dienstverlening en e-overheid worden voorgelegd. Deze strategische visie wordt het richtinggevende instrument.

Verder maken gemeenten en KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) in afstemming met BZK op korte termijn een voorstel hoe gemeenten de onderdelen van het NUP in gebruik kunnen nemen.

Om de samenhang tussen onderdelen van het NUP te vergroten, wordt bij de ontwikkeling van onderdelen beter gekeken naar het gebruik van voorzieningen.

In december 2009 heeft een team van onafhankelijke deskundigen in opdracht van BZK een Gateway review uitgevoerd op de regievoering van het NUP. De NUP regie heeft destijds de Gateway-code rood toegeschreven gekregen.

Het NUP is een overheidsbreed programma, dat mét en vóór alle dienstverlenende overheidsinstanties de publieke dienstverlening vergemakkelijkt en daarvoor de opslag en verspreiding van basisinformatie organiseert. Het NUP bestaat uit 19 bouwsteenprojecten die samen de basisinfrastructuur van de elektronische dienstverlening vormen en 6 voorbeeldprojecten.

In de aanbevelingen van de review is ook ingegaan op de positie van de stichting ICT- Uitvoeringsorganisatie (ICTU). Anders dan in de review gesteld, is geen sprake van een monopoliepositie van ICTU. Er is geen gedwongen winkelnering, er bestaat vrijheid en ruimte bij de opdrachtgevers om ook bij andere partijen programma’s te laten ontwikkelen. ICTU is op dit moment bij ongeveer een derde van de NUP-projecten betrokken.

BZK zal in de toekomst ‘het meest gerede partij-model’ zoals voorgesteld door de review bezien als mogelijk model om voorzieningen te laten realiseren. Ook ICTU is voorstander van dit model.

Bron: http://www.minbzk.nl

Categorie:   

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.