Nieuwsbericht

Definitieve versie van Realisatielijn OpenDWR beschikbaar

Op de NOiV Wiki is vorige week de definitieve versie ‘Realisatielijn OpenDWR’ online gezet. De Realisatielijn heeft een tweeledig doel. Enerzijds wil het de ontwikkeling en het beheer van de Digitale Werkomgeving Rijksdienst (DWR) richting geven in lijn met het kabinetsbeleid inzake open standaarden en open source software. Anderzijds wil het door inzet van generieke ICT-voorzieningen, departementen faciliteren bij de inzet van open standaarden en open source software.

De definitieve versie (‘versie 1.0′) van de Realisatielijn is opgesteld en in twee fasen in lijn gebracht met verzamelde reacties. In eerste instantie aan de hand van commentaar van de departementen (op versie 0.8). De resulterende versie 0.9 is ter consultatie aan de ‘buitenwereld’ (marktpartijen en overige belangstellenden) aangeboden. Aan de hand van de hieruit voortgekomen reacties is de voorliggende versie 1.0 opgesteld, die in de lijn ter besluitvorming werd gebracht en op 25 maart is goedgekeurd.

Bron: www.noiv.nl

Categorie:   

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.