Nieuwsbericht

Gateway review: Succesvolle uitvoering mGBA verwacht

De modernisering van de gemeentelijke basisadministratie kan rekenen op een succesvolle uitvoering. Dat blijkt uit de Gateway review die naar het programma is uitgevoerd.

Omdat het programma zich nog in de beginfase bevindt, wijst het review team wel op een aantal - op zich bekende - risico’s op het gebied van implementatie, planning, communicatie en overleg met leveranciers.

Belangrijkste conclusies over het programma mGBA zijn:

  • Er is een groot commitment bij de participanten (Rijk, gemeenten en afnemers) waarmee in maart 2009 het Bestuurlijk Akkoord mGBA is gesloten;
  • Er is een goed en positief beeld van de gerealiseerde randvoorwaarden;
  • Er is sprake van een bijzonder transparante programmaopzet waarbij alle relevante documenten via de website www.moderniseringgba.nl voor iedereen toegankelijk zijn;
  • Er staat een goed programmateam, van hoge kwaliteit en met vaste medewerkers op sleutelposities.

Het programma modernisering GBA maakt de Basisregistratie Personen gereed voor de toekomst. Deze modernisering draagt bij aan verbetering van de dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsonderdelen, verrijkt het stelsel van basisregistraties en vernieuwt de techniek. Plaatsonafhankelijke dienstverlening wordt mogelijk en het bijhouden en verstrekken van gegevens wordt sneller, eenvoudiger en goedkoper.

Bron: www.moderniseringgba.nl

Categorie:   

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.