Nieuwsbericht

VNG: Invoering Wabo per 1 oktober reëel

Een soepele invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 juli is voor gemeenten niet haalbaar. Door de Wabo op 1 oktober in te voeren, hebben gemeenten voldoende tijd om te zorgen dat alles werkt, zodat het aanvragen van een vergunning op dat moment echt eenvoudiger wordt voor burgers en bedrijven.

Minister Huizinga had als voorwaarde voor invoering op 1 juli eerder gesteld dat de ict – het omgevingsloket online (OLO) – goed moet functioneren. De VNG vindt dat aan die voorwaarde niet volledig kan worden voldaan en acht invoering op 1 oktober reëel.

De afgelopen tijd is de nieuwste versie van het OLO getest onder leiding van de VNG en het IPO. De VNG heeft op basis van de tests geconstateerd dat het OLO zeker is verbeterd ten opzichte van eerdere versies. Gemeenten hebben echter tijd nodig om de ict in hun eigen organisatie te implementeren, de VNG heeft dat steeds benoemd. De tijd die nu rest tot 1 juli is daarvoor te kort.

In de laatste week van mei overlegt de VNG met het ministerie van VROM en het IPO over de testresultaten en de invoeringsdatum van de Wabo.

Bron: www.vng.nl

Categorie:   

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.