Nieuwsbericht

ICT~Office: ‘Uitbesteden overheids-ICT zorgt voor betere beheersing van complexiteit en kosten’

In de Troonrede 2010 werd duidelijk gemaakt dat de gevolgen van de financieel-economische crisis lange tijd en wereldwijd voelbaar blijven. In reactie hierop meldt ICT~Office dat “een ingrijpend pakket van ombuigingen noodzakelijk is om de positie van ons land ook op de lange termijn te verbeteren.” ICT~Office geeft aan dat het uitbesteden van de overheids-ICT aan het bedrijfsleven een goede maatregel zou zijn om de complexiteit en kosten van de ICT-dienstverlening van de overheid beter beheersbaar te maken.

ICT~Office ziet de inzet van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) als “een essentiële factor voor economisch herstel”. Ook voor het oplossen van de talrijke uitdagingen in sectoren als de zorg, onderwijs, veiligheid en publieke dienstverlening biedt ICT uitkomst. “ICT versnelt innovatie en werkgelegenheid en creëert groei in bijna alle sectoren van de economie” .

De overheid maakt grote veranderingen door en heeft te maken met veel problemen en deze zullen dan ook een grote impact hebben op de ICT-voorzieningen van de overheid. ICT~Office is van mening dat een betere en nauwere samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven daarbij essentieel is. “Door het uitbesteden van ICT aan het bedrijfsleven wordt de overheid in staat gesteld de complexiteit en de kosten van haar ICT-dienstverlening beter te beheersen. Tegelijkertijd kan de dienstverlening aan burgers en bedrijven minimaal op hetzelfde niveau blijven, waarbij de kosten niet hoger zijn dan bij zelf doen” meldt ICT~Office via een persbericht.

Een succesvolle ICT-uitbesteding hangt volgens ICT~Office echter sterk af van een “goede en open” werkrelatie tussen overheid en bedrijfsleven. In deze relatie dient sprake te zijn van “transparantie, vertrouwen en gelijkwaardigheid”. Ook is er “extra aandacht nodig voor goed opdrachtgeverschap en er moet een focus zijn op de juiste motieven voor uitbesteding”.

Volgen ICT~Office zijn bezuinigingen onontkoombaar. ICT~Office: “Het is om die reden te prijzen dat het kabinet er voor kiest innovatie te blijven stimuleren door het verhogen van het budget van de fiscale faciliteit WBSO met € 170 mln, bovenop de verruiming van € 63 mln die reeds was voorzien.”

Categorie:   

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.