Nieuwsbericht

Ontwikkeling digitale dienstverlening bij gemeenten staat stil

Vooruitgang in de ontwikkeling van het digitale loket waar burgers en ondernemers interactief producten en diensten afnemen lijkt stil te staan. Producten die eerder interactief afgenomen konden worden, worden nu niet meer beschikbaar gesteld. Dit blijkt uit de benchmark digitale dienstverlening 2010 van Ernst & Young.

Ernst & Young heeft dit jaar voor de vijfde keer onderzoek gedaan naar de digitale dienstverlening van alle Nederlandse gemeenten. Guill van den Boom van Ernst & Young: 'Waar wij in de jaren 2006 tot en met 2009 een duidelijke vooruitgang constateerden van de volwassenheid van digitale dienstverlening, blijkt dit in 2010 minimaal. Verdere ontwikkeling van interactieve digitale dienstverlening lijkt stil te staan. Bij een aantal diensten constateren wij zelfs een afname in digitale volwassenheid. Diensten die voorheen via het digitale loket beschikbaar waren, zoals het doorgeven van een verhuizing, worden door een aantal gemeenten niet meer aangeboden.' Mogelijke oorzaken hiervan zijn het stopzetten van het project eFormulieren, het blokkeren van delen van het digitale loket ten behoeve van onderhoud en het niet meer beschikbaar stellen van pagina's zonder gebruik van DigiD.

Gemeente Den Haag heeft beste digitale loket

De gemeente Den Haag heeft het meest volwassen digitale loket. Den Haag toont een duidelijke groei ten opzichte van voorgaand jaar in de interactiviteit van de aangeboden diensten en de werking van de zoekmachine. Zowel burgers als ondernemers kunnen in Den Haag de meeste diensten volledig digitaal afnemen.

De top 5 gemeenten van Nederland met het beste digitale loket:

 1. Den Haag
 2. Rotterdam
 3. Amstelveen
  Zwolle
 4. Dordrecht
  Nijkerk
 5. Enschede
  Gilze en Rijen
  Helmond
  Oost Gelre

Van den Boom:' Het grote verschil in digitale dienstverlening tussen de 430 gemeenten die Nederland telt, blijft opmerkelijk gezien gemeenten grotendeels dezelfde producten en diensten kennen. Samenwerking op gemeentelijk niveau en meer gebruik van door de overheid ontwikkelde standaarden kan leiden tot een efficiëntere ontwikkeling met lagere kosten.

Hoewel de zoekmachines van gemeenten zijn verbeterd functioneren deze vaak nog niet naar behoren. Met name blijken de zoekmachines opvallend slecht om te kunnen gaan met taalfouten. Consequentie is dat na grote investeringen in digitale dienstverlening de burger alsnog vaak niet de aangeboden diensten kan vinden. Om de burger en het bedrijfsleven centraal te stellen moeten de doelstellingen uit het Nationaal Uitvoerings Programma nog verder worden doorgevoerd en de webrichtlijnen worden toegepast.

Bron: APS

Categorie:   

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.