Nieuwsbericht

Architectuur voor Burgerzakensysteem bijna gereed

Het Burgerzakensysteem dat gemeenten zal gaan ondersteunen bij het uitvoeren van de werkprocessen bestaat in de toekomst uit de Burgerzakensysteem-Kern en Burgerzaken Modules. In april 2011 dient alle informatie die nodig is voor ontwerp en bouw definitief gereed zijn.

Voor het Burgerzakensysteem wordt gewerkt aan de architectuur die informatie bevat over de beoogde werking van het systeem en de verschillende componenten die moeten worden ontwikkeld om het te laten functioneren. De architectuur beschrijft het raamwerk waarbinnen de centrale voorzieningen en Burgerzaken Modules moeten worden ontwikkeld. De architectuur is gebaseerd op de uitgangspunten voor de Basisregistratie Personen (BRP). Tegelijkertijd wordt aan de specificaties van de kern en modules gewerkt.

Tijdens de bijeenkomsten voor leveranciers en voor gemeenten - die beide zijn gehouden op 14 oktober - zijn de belangrijkste principes van de architectuur van de BRP en het nieuwe Burgerzakensysteem gepresenteerd en toegelicht. Tevens is bekend gemaakt dat de projectstartarchitectuur Burgerzaken Modules eind oktober wordt gepubliceerd.

Het project Burgerzaken Modules stelt de specificaties voor de gemeentelijke software op. Bij dit project, dat wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de VNG en de NVVB, is een kernteam van vier gemeentelijke deskundigen betrokken. Een (bredere) groep gemeenten is betrokken bij de beoordeling van de specificaties. Er zijn veertien modules gedefinieerd en op dit moment wordt volop gewerkt aan het beschrijven en specificeren van deze modules. 

In de komende maanden zullen voor alle modules de specificaties verder worden uitgewerkt, zodat deze per 31 december 2010 in concept beschikbaar zijn, tegelijk met de specificaties voor de kern van het Burgerzakensysteem. In het vierde kwartaal zullen de modules stuk voor stuk op een deel van de website van het programma beschikbaar worden gesteld. De planning is dat per 1 april 2011 alle informatie die nodig is voor ontwerp en bouw definitief gereed is.

De presentaties van de bijeenkomsten voor leveranciers en voor gemeenten zijn tevens beschikbaar.

Presentaties leveranciersbijeenkomst:

Presentaties gemeentebijeenkomst:

Bron: www.moderniseringgba.nl

Categorie:   

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.