Nieuwsbericht

Softwarekosten van gemeenten toegenomen met 25%

Uit de ICT Benchmark Gemeenten 2010 (M&I/Partners) blijkt dat de softwarekosten van gemeenten zijn toegenomen met 25%. Het aandeel van de softwarekosten in de totale ICT-kosten van gemeenten is daarmee gestegen tot 30%. Deze stijging is voor een groot deel te verklaren met investeringen in de front- en midoffice applicaties.

De resultaten laten tevens zien dat gemeenten zowel hebben geïnvesteerd in het NUP als in voorbeeldprojecten. Bas Hoondert, partner bij M&I/Partners: “Gemeenten hebben verder geïnvesteerd in het toegankelijk maken van dienstverlening via internet voor burgers en bedrijven. De opbrengsten hiervan kunnen in de komende jaren zichtbaar worden als gemeenten er ook daadwerkelijk in slagen internet als het dienstverleningskanaal te positioneren.”

Ook blijkt dat de afschrijvingstermijn voor de primaire bedrijfsapplicaties veelal verstreken is en er in het algemeen sprake is van een investeringsachterstand. M&I/Partners verwacht dan ook dat de softwarekosten de komende jaren verder zullen stijgen in verband met vervangingsinvesteringen. Peter van Dijk, principal adviseur bij M&I/Partners: “Gezien de druk op de gemeentelijke budgetten, betekent dit voor gemeenten een zorgvuldige afweging bij het plannen van vervangingsinvesteringen. Ook zien wij mogelijkheden van slim inkopen door ICT-samenwerking van gemeenten.”

Doordat de groei van de gemeentelijke begroting groter is dan de groei van de ICT-kosten, zullen de totale ICT-kosten als percentage van de gemeentebegroting niet toenemen. Uit de statistieken blijkt dat er in de periode 2005-2010 zelfs sprake is van een daling. Men verwacht wel dat zonder gewijzigd beleid de verdere stijging van de softwarekosten ook de totale ICT-kosten zal doen laten toenemen.

Kijk voor meer informatie over de ICT Benchmark Gemeenten op www.ictbenchmark.nl of lees het complete nieuwsbericht op www.mxi.nl.

Categorie:   

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.