Nieuwsbericht

Agile-benadering levert betere architectuur op

Zowel IT-dienstverleners als opdrachtgevers kiezen steeds vaker voor een Agile ontwikkelmethode. De methode heeft als doel het tevredenstellen van de klant door het vroegtijdig en voortdurend opleveren van waardevolle software. Tegenstanders van Agile beweren dat de methode te weinig aandacht besteedt aan de lange termijn en aan de architectuur van een applicatie. IT-dienstverlener Profict is daarentegen van mening dat de Agile-benadering juist betere architectuur oplevert en daarmee meer waarde voor de business.

De Agile werkwijze richt zich op een flexibele manier van softwareontwikkeling en zet zich af tegen de traditionele wijze waarbij de specificaties tot in detail van te voren worden vastgelegd. Hiermee lijken Agile- en Architectuurdenken elkaar in het vaarwater te zitten. Volgens Ruud van Vliet, CTO van Profict, wordt de soep niet zo heet gegeten als die wordt opgediend: ‘Tegenstanders van Agile beweren dat de methode te weinig oog heeft voor de lange termijn en te weinig aandacht voor het totaalplaatje waarbinnen de software moet passen. Denk vooral aan het aansluiten bij de bestaande architectuur van een organisatie. Ik ben van mening dat juist de combinatie van Architectuur en Agile leidt tot de beste resultaten.’

Conflicterende kenmerken

Het is duidelijk dat Agile en Architectuur op punten verschillen. Bij Agile kunnen gedurende het project voortdurend aanpassingen plaatsvinden, gebaseerd op het voorschrijdend inzicht. Een beslissing wordt pas genomen op het moment dat het echt nodig is. Bij architectuurgeoriënteerde projecten wordt idealiter – en doorgaans ook in de praktijk – het oorspronkelijke ontwerp gevolgd. De belangrijke besluiten worden vooraf genomen.

Van Vliet zegt hierover het volgende: ‘Ik vind dat je projecten op deze manier niet kunt vergelijken. Het is niet of Agile of Architectuur. Ook een Architectuur kan Agile tot stand komen en aangepast worden aan de hand van de (software)projecten die in dat geval zorgen voor eenzelfde voortschrijdend inzicht. Op deze manier wordt de architectuur beter ingebed in de organisatie.’ , aldus Van Vliet.

The Agile Way

‘Veel organisaties hebben te maken met complexe businessprocessen, voortkomend uit gewenste wendbaarheid van een organisatie en onder druk van continu veranderende regelgeving. Daarom is het prima om de softwarebouw te starten met slechts requirements ten aanzien van de architectuur op redelijk hoog niveau, om vervolgens deze al lerende verder in te vullen, aldus Van Vliet. ‘Het voordeel hiervan is dat de kwaliteit van de beslissingen toeneemt doordat er meer informatie beschikbaar is naarmate het project vordert. Hiermee voorkom je tevens dat er meer architectuur ontstaat dan dat er daadwerkelijk noodzakelijk is. Bijkomend positief effect is dat de architectuur beter door het project zal worden gedragen, doordat deze in de praktijk tot stand komt. De toepassing van Agile zorgt er met andere woorden niet alleen voor dat het architectuurwerk effectiever en efficiënter is, maar ook dat de uiteindelijke waarde voor de business groter is. Je krijgt niet zozeer wat je wenst, maar meer wat je echt nodig hebt.’

De tekst van dit bericht is overgenomen uit een persbericht.

Categorie:   

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.