Nieuwsbericht

Groei top prioriteit voor industrie in 2011

Na een aantal zware jaren is de industrie weer op de goede weg. Niet langer wordt er alleen gewerkt aan herstructurering; er kan weer gekeken worden naar groeimogelijkheden. Naast groei staat ook verhoogde efficiëntie bovenaan op de agenda van de Chief Financial Officer (CFO). Om dit te bereiken zal de focus liggen op het productportfolio, de productie en het werkkapitaal, waarbij innovatie en ontwikkeling een minder grote rol zullen spelen dan in 2010. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Roland Berger Strategy Consultants en de 'International Controller Association', uitgevoerd onder 100 West-Europese CFO's en commerciële directeuren uit de industrie.

De opleving van de economie lijkt stabiel en zet zich voort in 2011. Het vertrouwen van het bedrijfsleven in de komst van betere tijden wordt bevestigd door de agenda voor 2011 van de CFO. Waar in 2010 iets meer dan de helft zich nog richtte op product portfolio's (53%) en productie (54%), is bijna 70% van de CFO's van plan te werken aan deze onderdelen in 2011. Hierbij zal inkoop en logistiek een grote rol gaan spelen, terwijl innovatie en ontwikkeling worden beschouwd als minder belangrijk dan vorig jaar.

Organische groei

Het komende jaar zullen de meeste bedrijven zich richten op organische groei (78%), groei vanuit het bestaande bedrijf. Bijna de helft van de bedrijven geeft aan zich op groei te richten als gevolg van fusies en overnamen, anorganische groei. Naast groei willen de bedrijven zich richten op het terugdringen van de productiekosten en het verhogen van de efficiëntie.

Succesfactoren

De onderzochte bedrijven laten weten dat het creëren en managen van groei, optimaliseren van productiekosten en meer flexibel worden de grootste uitdagingen zijn van komend jaar. Roland Berger en de 'International Controller Association' hebben tien succesfactoren geïdentificeerd om de doelstellingen voor 2011 te bereiken:

  1. Selecteer de meest veelbelovende diensten/producten van de organisatie;
  2. Definieer duidelijke, meetbare doelen;
  3. Synchroniseer de diensten/producten om frictie te voorkomen;
  4. Vorm een plan voor het beste gebruik van de diensten/producten;
  5. Zorg dat de randvoorwaarden gecreëerd zijn: budgetten, hulpmiddelen etc;
  6. Vorm cross-functionele teams;
  7. Integreer de doelen in de persoonlijke targets;
  8. Introduceer een effectief projectmonitoring systeem;.
  9. Evalueer regelmatig met het management;
  10. Lanceer ondersteunende communicatie binnen de organisatie.

Over het onderzoek

In deze tweede Operations Efficiency Radar van Roland Berger en de 'International Controller Association' hebben de onderzoekers gevraagd naar de prioriteiten van de CFO's voor het komende jaar. In augustus en september van 2010 zijn via een online survey 900 West-Europese CFO's en commerciële directeuren van MKB-ondernemingen gevraagd naar hun belangrijkste diensten en producten. De ruim 100 deelnemende bedrijven hebben een gemiddelde omzet van EUR 5 miljard.

De tekst van dit bericht is overgenomen uit een persbericht.

Categorie:   

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.