Nieuwsbericht

Oproep voor artikelen 'Auditen, testen en reviewen'

In de april editie van XR Magazine staan de onderwerpen Auditen, testen, reviewen onder architectuur én van architectuur centraal. Heeft u een duidelijke mening, eigen visie of boeiende praktijkcase over dit onderwerp? Dan zitten de lezers van XR Magazine op uw bijdrage te wachten!

Thema: Auditen en testen

Het ontwikkelen of beschrijven van een architectuur is één ding, maar het vaststellen of hetgeen dat uiteindelijk gerealiseerd is deze gewenste architectuur heeft is vaak een ander verhaal. Hoe bepaalt men in welke mate de gewenste architectuur gerealiseerd is? En aan welke eisen dient de architectuurdocumentatie te voldoen om dit meetbaar te maken? Een ander vraagstuk is of de ontwikkelde architectuur zelf wel deugt en of het de juiste architectuur voor de juiste situatie is. Op welke wijze kan men dit vaststellen? In de april editie van XR Magazine staan deze vraagstukken centraal.

Onderwerpen voor artikelen

We zijn bijvoorbeeld op zoek naar artikelen met de volgende onderwerpen:

  • Wanneer is architectuurdocumentatie geschikt als testbasis?
  • Is IT-architectuur geschikt voor IT-auditing?
  • In welke mate draagt architectuur bij aan het realiseren van kwalitatieve oplossingen?
  • Hoe test of review je een architectuur?
  • Wanneer is de TO-BE of SOLL architectuur gerealiseerd?
  • De rol van architectuur in het testproces
  • Testen binnen een Service Oriented Architecture
  • Testen binnen een Cloud gebaseerde architectuur
  • Agile testen

Bijdragen voor de april editie kunnen ingezonden worden tot dinsdag 29 maart.

Indien u van plan bent een artikel te schrijven stuurt u dan zo snel mogelijk een e-mail naar redactie@xr-magazine.nl met daarin een globale omschrijving van de inhoud en onderwerp van het artikel. Op deze wijze kan plaatsing van het artikel in het magazine eerder gegarandeerd worden en kan de inhoud van de verschillende artikelen beter op elkaar afgestemd worden.

Categorie: