Privacy Policy

Privacy Policy / Gebruiksvoorwaarden

Doeleinden van gebruik

XR Magazine verwerkt uw persoonsgegevens voor (i) uitvoering van overeenkomsten met u, (ii) relatiebeheer en (iii) managementinformatie, (iv) product- en dienstontwikkeling en (v) het bepalen van de (algemene) strategie. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen XR Magazine, haar auteurs, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering.

Bij deze verwerking van persoonsgegevens kunnen XR Magazine en samenwerkende partners worden ingeschakeld. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere informatie of diensten van XR Magazine en/of over groepsvennootschappen en samenwerkende partners. Dit wordt echter pas gedaan indien u expliciet heeft aangegeven hier behoefte aan te hebben (kunt u bij het aanmelden voor XR Magazine aangeven).

Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan XR Magazine en kunt u bellen met 0317 41 13 41, of een e-mail sturen via info@xr-magazine.nl.

Door de Privacy Policy en Gebruiksvoorwaarden van XR Magazine te aanvaarden stemt u tevens in met de mogelijkheid dat (i) XR Magazine uw persoonsgegevens (laten) gebruikt voor credit scoring en (ii) XR Magazine informatie over uw kredietwaardigheid verstrekt aan BKR. XR Magazine gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

Privacy op internet en cookies

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst.

We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren. Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren over gerichte aanbiedingen, of informatie die voor u interessant zou kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren. Om onze site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of informatie, worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft, is www.xr-magazine.nl. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder 'Help' in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Website gegevens

Het downloaden van bestanden en bekijken van content van de XR Magazine website houdt niet in dat er automatisch gebruiksrecht, kopierecht of een ander recht is verleend danwel verkregen. Alle eigendomsrechten van de downloads en content die op deze website staan, blijven altijd bij XR Magazine.

XR Magazine aanvaardt geen enkel idee, concept, product of dienst o.i.d. dat door derden ongevraagd naar XR Magazine is gemaild. Dit is van belang om te vermijden dat producten, diensten, ideeën, concepten en prototypes van XR Magazine die lijken op ideeën, concepten, producten, diensten en prototypes van derden leiden tot misverstanden. XR Magazine garandeert geen betrouwbare behandeling van documenten die ongevraagd zijn opgestuurd.

Het leechen en hotlinken van content (inhoud) is niet toegestaan. Bij herhaaldelijke pogingen XR Magazine-data te laden buiten het domein van de site zelf en/of daadwerkelijke inbreuken op de rechten van XR Magazine, volgt naast sommatie de inbreuk te staken en gestaakt te houden, eventueel aangifte bij het KLPD.

Beveiligde server

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen

U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen.

Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met XR Magazine. XR Magazine is een geregistreerd handelsmerk van Dragon1 B.V.

XR Magazine
Costerweg 1a
6702 AA Wageningen
Postbus 239
6700 AE WAGENINGEN
info@xr-magazine.nl