Serie

ICT kostenbeheersing met visie

Deze serie gaat over ICT kostenbeheersing en verlaging. In deel 1 van deze serie wordt het belang van inzicht in ICT middelen en kosten aangetoond. In een tweede deel wordt ingegaan op de aanpak, modellen en tips om te komen tot inzicht in ICT en bijbehorende kosten. Het derde deel zal het kwaliteitsaspect toelichten. ICT kosten kunnen namelijk niet los gezien worden van de gewenste kwaliteit. Deze relatie van kwaliteit en kosten zal in dit derde deel nader worden uitgediept. Het vierde deel zal volledig gericht zijn op optimalisatie van de ICT diensten en middelen.